Do IoT by sa mali zapojiť aj vlády

  • Stále viac sa rozvíjajúci segment Internet of Things bude mať vplyv na mnoho aspektov nášho života. Preto je treba, aby do tejto oblasti začala pomaly vstupovať aj vláda a zabezpečila spoluprácu medzi predajcami a vytvorila potrebné štandardy a množstvo regulácie.
image_1432476093.jpeg
  • Stále viac sa rozvíjajúci segment Internet of Things bude mať vplyv na mnoho aspektov nášho života. Preto je treba, aby do tejto oblasti začala pomaly vstupovať aj vláda a zabezpečila spoluprácu medzi predajcami a vytvorila potrebné štandardy a množstvo regulácie.

 

Segment Internet of Thing sa rozrastá čím ďalej, tým viac, avšak stále je to viac menej stále zo snahy súkromného sektora. Ak sa však zamyslíme nad tým, tak skôr či neskôr sa budú musieť do tohto procesu zapojiť aj štáty. Preto by sme mali veriť, že Internet of Things sa stane prioritou aj pre jednotlivé vlády a postupom času začnú podporovať aj tento sektor. Je to práve on, ktorý môže do značnej miery, pomôcť rozmachu krajiny a jej konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle. Prepojenie verejného a súkromného sektora je kľúčovým aspektom, ktorý môže pomôcť urýchliť celkový vývoj IoT a takisto toto prepojenie napomôže aj jeho rýchlejšiemu a plynulejšiemu začleneniu do bežného života.

 

 

 

 

V USA už preto začínajú vznikať rôzne inštitúcie na podporu Internet of Thing sektora, jednou z takých je aj llinois Technology Association’s Internet of Things Council. Táto inštitúcia by mala byť kľúčovou pri rozvoji tohto segmentu naprieč súkromným, verejným, ale aj akademickým sektorom. Rada vznikla koncom apríla a jej zloženie je veľmi rôznorodé. Koncom roka, v novembri, sa bude v Chicagu konať už v poradí tretí ročník Summit Internet of Things. Tento summit je jednou aktivít Illinois Technology Association a jeho vplyv by sme mali pociťovať po celý rok. V posledný deň summitu je tento pripravený aj stretnutie verejných a súkromných podnikateľov v segmente IoT s investormi.

Iniciatíva, ktorá vznikla v Chicagu na podporu IoT segmentu je jednou z prvých a nám zostáva dúfať, že tieto aktivity sa rozšíria postupne do celého sveta. Okrem llinois Technology Association’s Internet of Things Council vznikajú v severnej Amerike aj ďalšie podobné projekty. Jedným z tých najznámejších je podpora gigantu Cisco, ktorý v Toronte otvoril svoje Cisco Innovation Center.

 

zdroj: Venture Beat

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech