DOBRÁ SPRÁVA: Vedci hovoria o superimunite, ktorá porazí koronavírus. Objavila sa u týchto ľudí

  • Koronavírus neprestajne úraduje po celom svete, na svedomí má milióny životov
  • Najnovšie štúdie však prinášajú dobré správy
koronavírus
Unsplash/ Gabriella Clare Marino, Unplash/Mat Napo
  • Koronavírus neprestajne úraduje po celom svete, na svedomí má milióny životov
  • Najnovšie štúdie však prinášajú dobré správy

Za posledných niekoľko mesiacov séria štúdií zistila, že niektorí ľudia majú mimoriadne silnú imunitnú odpoveď proti koronavírusu. Niektorí vedci to nazvali „nadľudská imunita“ alebo „nepriestrelná“.

Imunológ Shane Crotty však dáva prednosť „hybridnej imunite“. „Celkovo sa zdá, že hybridná imunita voči SARS-CoV-2 je pôsobivo účinná,“ vyjadril sa pre portál Science.

Superimunitou proti koronavírusu

Superimunitu doposiaľ zaznamenali u ľudí, ktorí prekonali COVID-19 a následne sa nechali zaočkovať. „Dalo by sa rozumne predpovedať, že títo ľudia budú celkom dobre chránení pred väčšinou a možno aj pred všetkými variantmi SARS-CoV-2, ktoré pravdepodobne uvidíme v blízkej budúcnosti,“ hovorí Paul Bieniasz, virológ na Rockefellerovej univerzite, ktorý viedol niekoľko štúdií.

„Títo ľudia majú úžasné reakcie na očkovaciu látku. Myslím si, že sú v najlepšej pozícii na boj proti vírusu. Protilátky v krvi týchto ľudí môžu dokonca neutralizovať SARS-CoV-1, prvý koronavírus, ktorý sa objavil ešte pred 20 rokmi, tvrdí virologička Theodora Hatziioannou z Rockefellerovej univerzity, ktorá tiež pomohla viesť niekoľko štúdií.

Najnovšia štúdia naznačuje, že protilátky u týchto osôb neutralizovali šesť variantov COVIDu, vrátane mutácie beta a delta, uvádza portál NPR. CNN zas informuje, že ich protilátky sa dokázali vysporiadať aj s extrémne odolným a umelo vytvoreným vírusom. Konkrétne obsahoval 20 mutácií, u ktorých je známe, že dokážu prejsť aj cez posilnený imunitný systém. Naopak u ľudí, ktorí boli iba vakcinované, alebo len prekonali COVID, protilátky zlyhali.

Potrebné sú ďalšie výskumy

Zistenia sú dôkazom toho, že očkovanie u ľudí, ktorí koronavírus prekonali, môže vyvolať silnú ochranu voči opätovnému infikovaniu. V súčasnosti vedci vykonávajú ďalšie výskumy, ktoré sa zameriavajú na nájdenie takej vakcíny, ktorá by ľudí chránili voči všetkým budúcim variantom koronavírusu.

„Pre vybudovanie takto účinnej imunity je však nutné COVID prekonať. Po prirodzenom prekonaní choroby sa protilátky zrejme vyvíjajú a stávajú sa nielen silnejšími, ale aj komplexnejšími,“ uviedla virologička.

Vedci nevedia s určitosťou povedať, či každý, kto COVID-19 prekonal a následne bol očkovaný, bude mať tak pozoruhodnú imunitnú odpoveď. „Tento jav sme študovali len u niekoľkých pacientov. To z toho dôvodu, že ide o veľmi náročný výskum. U každého pacienta, ktorého sme študovali, sme pozorovali to isté,“ ozrejmuje a dopĺňa, že experimentu sa zúčastnilo 14 pacientov.

Silné spojenectvo

Niekoľko ďalších štúdií podporuje jej hypotézu a tiež myšlienku, že spojenie koronavírusu a vakcíny mRNA vyvoláva mimoriadne silnú imunitnú odpoveď. V štúdii publikovanej minulý mesiac v The New England Journal of Medicine, vedci analyzovali protilátky generované ľuďmi, ktorí boli infikovaní pôvodným vírusom SARS-SARS-CoV-1-v roku 2002 alebo 2003 a ktorí potom dostali túto vakcínu mRNA.

Vedci sa aktuálne stretávajú s otázkami: Čo napríklad, ak ochoriem na COVID-19 po očkovaní? Alebo môže osoba, ktorá nebola infikovaná koronavírusom, mať „nadľudskú“ imunitu, ak dostane tretiu dávku vakcíny?

Hatziioannou hovorí, že zatiaľ nemôže odpovedať na žiadnu z týchto otázok. „Som si celkom istá, že tretia dávka pomôže protilátkam človeka vyvinúť sa ešte ďalej, ale som si 100 % istá.

Ako vnímaš opatrenia v boji proti koronavírusu?

Imunológ John Wherry z University of Pennsylvania je o niečo optimistickejší. „V našom výskume už vidíme časť evolúcie protilátok, ktorá sa deje u ľudí, ktorí sú očkovaní,“ hovorí a dodáva, že sa to pravdepodobne stáva rýchlejšie u ľudí, ktorí boli infikovaní.

Tretia dávka vakcíny by teda poskytla posilnenie týchto protilátok a posunula by vývoj protilátok ďalej, hovorí Wherry pre NPR.

„Na základe všetkých týchto zistení to vyzerá, že imunitný systém bude mať nakoniec náskok pred týmto vírusom. A ak budeme mať šťastie, SARS-CoV-2 nakoniec spadá do tej kategórie vírusov, ktorá nám spôsobuje iba mierne prechladnutie, tvrdí Bieniasz z Rockefellerovej univerzity.

Zdroje: npr.org, nejm.org, rockefeller.edu, cnn.iprima.cz, science.org, nature.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech