Domé­na .com osla­vu­je 30 rokov. Má za sebou zau­jí­ma­vý prí­beh.

Michal Sorkovský / 16. marca 2015 / Tools a produktivita

Vie­te si dnes bez nej pred­sta­viť inter­net? Pres­ne 15.3.1985 bola prvý krát pou­ži­tá domé­na .com („bod­ka com“). No a počas nasle­du­jú­ci­ch 30 rokov sa táto domé­na sta­la neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou inter­ne­tu.

 

Celosvetovo známa doména .com má za sebou skutočne pozoruhodný príbeh. Spoločnosť Symbolics, ktorá sa zaoberala výrobou počítačov sa ju v roku 1985 rozhodla ako prvá použiť pre Symbolics.com. Bolo to v čase, kedy si spoločnosť mohla zvoliť ako doménu akékoľvek slovo, ale rozhodla sa práve pre .com. Vtedy zrejme nikto netušil, že toto rozhodnutie navždy poznačí svet internetu. Najstaršia stránka s doménou .com navyše dodnes stále aktívne existuje. V roku 2009 ju kúpila investičná skupina XF.com a stránka dnes ponúka jedinečné a zaujímavé fakty týkajúce sa biznisu a histórie internetu.  

 

Vráťme sa ale znova trochu v čase k histórii domény. V roku 1987 malo v USA proces registrácie pod palcom Ministerstvo obrany a existovalo iba 100 registrovaných .com domén. Medzi nimi začalo túto doménu používať viacero stránok, ktoré určite poznáte: Xerox.com (9.1.1986), HP.com (3.3.1986), IBM.com (19.3.1986), Intel.com (25.3.1986), Adobe.com (17.11.1986) a Apple.com (19.2.1987). Toto číslo, ale nie je ani zlomkom toho, koľko domien s koncovkou .com skutočne existuje.  

Potom, ako v roku 1990 vo švajčiarskom CERN-e ožil World Wide Web začal počet domén .com rapídne stúpať. Počas nasledujúcich 25 rokov s touto doménou vzniklo mnoho známych stránok:  Microsoft.com (1993), AOL.com (1995), Amazon.com (1995), eBay.com (1995), Google.com (1997), Facebook.com (2004 – thefacebook.com), YouTube.com (2005) a Twitter.com (2006).

Viete si ich dnes predstaviť bez domény .com?    

 

V roku 2000 získal Verisign spoločnosť Network Solutions a s ňou aj post prevádzkovateľa viacerých domén vrátane domény .com. V tom čase existovalo 20 miliónov registrovaných domén tohto typu. No a Verisign si naďalej drží túto pozíciu a bude mať pod palcom doménu .com minimálne do roku 2018. Zaujímavé tiež je, že dnes, v roku 2015 sa každú sekundu zaregistruje nejaká doména tohto typu. Pri poslednom sčítaní bolo zaregistrovaných 117 miliónov domén .com a toto číslo každým rokom výrazne rastie.

Časom nepochybne vzniknú nové obľúbené domény, ktoré ovládnu internet, ale je isté, že doména .com zostane tou najžiadanejšou a najpopulárnejšou.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)