Dotácie 2015: dotácie pre fotovoltaiku až do výšky 50%

Ján Bokroš / 22. septembra 2015 / Lifehacking

Tak konečne sme sa dočkali!

 

Dotácie 2015: v polovici augusta Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá  administratívne zabezpečuje celý proces dotácií pre obnoviteľné zdroje energií (OZE), vydala  ďalšie tlačové správy, v ktorých informuje o stave dotácií. Súčasne dostávame veľa otázok typu: v akom stave celý proces je.

 

Známa výška dotácií

Tak sme sa dočkali, výška dotácií pre fotovoltaické systémy je známa. Oficiálne stanovisko k výške je nasledovné:

  • Dotácie sú určené pre fotovoltaické systémy pre rodinné domy
  • Výška dotácie je
    • 1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny (EE).
    • 1 200 € 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu EE.

 

  • Dotácia nesmie prekročiť 50% oprávnených nákladov
  • Dotácia bude poskytovaná formou poukážok. Očakáva sa, že domácnosti budú platiť dodávateľom FVE kombináciou peňazí a poukážok.

Úradníkom zo SIEA patrí vďaka, že mysleli aj na „dolných 5 miliónov Slovákov“. Budúcnosť ukáže koľko z nich využije túto príležitosť. My s kolegami určite!

Žiadosť o dotácie si zatiaľ nemôžete podať, systém sa momentálne dolaďuje. Podľa vyjadrenia kompetentných úradníkov, počas tohtoročnej jesene má byť systém prevádzkyschopný. Nezabudnime však, že jeseň trvá do 21. decembra. Budeme Vás informovať

 

zdroj:setri.sk
Pridať komentár (0)