Dro­ne­De­fen­der bude úhlav­ným nepria­te­ľom dro­nov

Rudolf Nečas / 15. októbra 2015 / Lifehacking

Ame­ric­ká vlá­da pokra­ču­je vo vývo­ji nový­ch lase­rov, kto­ré doká­žu rozt­rieš­tiť lie­ta­jú­ce dro­ny po oblo­he, sú však mies­ta kde sa také­to tech­no­ló­gie neda­jú pou­žiť. Tu pri­chá­dza na scé­nu spo­loč­nosť Bat­tel­le a ich puš­ka s náz­vom Dro­ne­De­fen­der.

 

DroneDefender je nový typ zbrane navrhnutý tak, aby dokázal dron zneškodniť a zároveň ho fyzicky nepoškodil. Táto puška používa na „zostrelenie“ elektromagnetickú energiu. Môže tak byť riešením ako ovládnuť drony v miestach, kde  streľba z normálnych zbraní nie je možná, pretože by mohla napríklad ohroziť ľudí alebo vyvolať paniku.

 

 

„Môže nám pomôcť vo viacerých prostrediach, od trávniku pred Bielym domom, na základniach a veľvyslanectvách zahraničí, vo väzeniach a školách až po historické pamiatky,“ povedal vo vyhlásení Alex Morrow, technický riaditeľ projektu. „Jednoducho a spoľahlivo neutralizuje hrozbu“.

 

Po stlačení spúšte zbraň vyšle vlnu elektromagnetickej energie naladenej na najpoužívanejšie frekvencie GPS a ISM modulov, bezpečne zneškodní dron a ten prestane od svojho operátora prijímať ďalšie príkazy. Po zásahu nabehnú bezpečnostné protokoly dronu, ktoré ho donútia buď sa vznášať, vrátiť sa na miesto štartu, alebo pomaly klesať a pripraviť sa na pristátie. Účinný dosah DroneDefendera je 400 metrov.

 

 

Systém rádiového rušenia je namontovaný na kostru bežnej zbrane vďaka čomu táto proti-dronová puška váži len približne 5 kíl a ľahko sa používa. Je navrhnutá tak aby dokázala „strieľať“ už 0,1 sekundy po zapnutí a fungovať 5 hodnín vkuse. Tento systém je nielen účinný, ale s dizajnom podobným normálnej zbrani je dobre oboznámená hlavná cieľová skupina pre DroneDefender – štátne agentúry a poriadkové jednotky.

Známa pre schopnosť transformovať prelomové technológie na užitočný hardvér a služby pre vládu ale aj komerčných zákazníkov, firma Battelle Inovations vyvinula DroneDefender s využitím vlastného know-how, ktoré zahŕňa vojenské a technologické aplikácie. Spoločnosť plánuje začiatok predaja na rok 2016 a viacero federálnych agentúr má už teraz záujem o získanie tejto proti-dronovej zbrane.  DroneDefender bude k dispozícií pre vládne zložky v USA a zámorí.

 

zdroj: engadget.com
Pridať komentár (0)