Erasmus pre mladých podnikateľov

  • Poznáte Erasmus pre mladých podnikateľov? Viete, že môžete vyraziť do sveta za biznisom a skúsenosťami? Predstavujeme program Erasmus pre mladých podnikateľov - vašu šancu získať skúsenosti a partnerstvá zo zahraničia!
image_1408456538.jpeg
  • Poznáte Erasmus pre mladých podnikateľov? Viete, že môžete vyraziť do sveta za biznisom a skúsenosťami? Predstavujeme program Erasmus pre mladých podnikateľov - vašu šancu získať skúsenosti a partnerstvá zo zahraničia!

Čo je to vlastne Erasmus pre mladých podnikateľov?

Erasmus pre mladých podnikateľov je výmenný program financovaný Európskou úniou, ktorý umožňuje začínajúcim podnikateľom vyjsť až na pol roka do zahraničia (v rámci EÚ) a učiť sa tu potrebné znalosti a zručnosti od skúsených podnikateľov z brandže. Začínajúci podnikateľ na mieste „tieňuje“ svojho skúseného „hostiteľa“ a učí sa od neho cenné podnikateľské zručnosti, pričom náklady na pobyt a cestu do zahraničia kryje z veľkej časti grant z programu. Skúsený podnikateľ zasa môže v osobe mladého „stážistu“ získať nové zahraničné kontakty, nové nápady a inšpiráciu pre svoj ​​podnik, možnosť rozšíriť svoje aktivity na nové trhy – to všetko bez akýchkoľvek finančných nákladov. Erasmus pre mladých podnikateľov teda sprostredkováva obojstranne prospešné partnerstvá medzi európskymi podnikateľmi a podporuje rozvoj malého a stredného podnikania.

 

Kto všetko sa môže do programu Erasmus pre mladých podnikateľov prihlásiť?

Hoci má vo svojom názve slovo „mladý“, účasť v ňom nie je nijako obmedzená vekom (teda okrem toho, že pre registráciu do programu musí byť človek plnoletý – právne spôsobilý). Kľúčová je tu však dĺžka doby vášho podnikania. Ak ešte len o založení vlastného podniku uvažujete alebo nepodnikáte dlhšie, ako 3 roky, ste pre Erasmus „mladým“, alebo presnejšie povedané začínajúcim podnikateľom. Pokiaľ máte už viacmenej zavedenú firmu a podnikáte dlhšie, ako 3 roky, ste podnikateľom-hostiteľom, a môžete v rámci programu hľadať potenciálnych zahraničných partnerov pre svoj ​​rozvoj. Ďalšie dôležité podmienky pre účasť v programe sú trvalý pobyt v jednej z členských krajín EÚ, dobrá znalosť angličtiny a chuť učiť sa novým veciam.

Ako sa môžu záujemcovia do programu prihlásiť?

To je celkom jednoduché – všetko prebieha online. „Srdcom“ celého program je obsiahla online databáza začínajúcich a skúsených podnikateľov z celej EÚ. Do programu a tejto databázy sa teda stačí zaregistrovať – na www.erasmus-entrepreneurs.eu. Pred registráciou je však potrebné mať dobre spracovaný a pripravený biznis plán (v prípade začínajúcich podnikateľov) a životopis v angličtine – oboje sa počas registrácie k prihláške pripája. Tiež je dobré si vopred zistiť, ktoré organizácie vo vašej krajine program Erasmus sprostredkujú, pretože v rámci registrácie je potrebné si jednu z nich zvoliť. Táto organizácia následne „sprevádza“ a pomáha registrovanému podnikateľmi s procesom hľadania a sprostredkovanie potenciálnych partnerstiev.

 

Čo sa stane, ak sa prihlásim – ako začínajúci podnikateľ?

Ak splníte všetky kritériá (dĺžka podnikania, trvalý pobyt, dobrý business plán) a vaša prihláška je prijatá, môžete začať hľadať v celoeurópskej databáze podnikateľov svojho potenciálneho business partnera – hostiteľa. Vo chvíli, keď ho nájdete, oslovíte ho a požiadate o partnerstvo. A ak vašu žiadosť prijme, môžete spoločne začať zostavovať plán vášho pracovno – študijného pobytu – a to vždy tak, aby vo všetkých ohľadoch (dĺžka, náplň, načasovanie v priebehu roka) vyhovovalo maximálne obom stranám. Následne absolvujete – opäť online – školenie, ktoré overí vašu pripravenosť pre prácu v zahraničí, uzavriete grantovú zmluvu so sprostredkovateľskou organizáciou a môžete bookovať letenky!

 

Ako viete, že program skutočne funguje? Má za sebou už nejaké výsledky?

Program Erasmus pre mladých podnikateľov tento rok oslávil 5. narodeniny. Je to relatívne „benjamín“ medzi ostatnými veľkými európskymi výmennými programami. Napriek tomu sa ale môže pochváliť výsledkami, ktoré svedčia o jeho efektivite. Do programu je teraz zaregistrovalo takmer 8000 podnikateľov z celej Európy (z toho 40% sú hostitelia). Z prieskumov a hodnotení, ktoré sa pravidelne v rámci programu vykonávajú, vyplýva, že program je prospešný pre obe strany – hosťujúceho i hostiteľa: Cez 90% začínajúcich podnikateľov uviedlo, že získali potrebnú sebadôveru a že program prispel k ich odhodlaniu naozaj začať a naštartovať svoj biznis. Väčšina hostiteľov zasa zistila, že pobyt mladého podnikateľa im priniesol novú inšpiráciu, nápady, otvoril nové trhy a kontakty. Pre zaujímavosť uvádzam, že odbory, o ktoré je v rámci výmen najväčší záujem, sú médiá a komunikácia, cestovný ruch, architektúra a stavebníctvo.

Do programu sa ale môže zaregistrovať naozaj každý, kto má dobrý nápad a vážne uvažuje o jeho prevedení do podnikateľského plánu. Neváhajte a prihláste sa!

Zdroj: startupjobs

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK