Estónsky školský systém predbieha západ, čo robí inak?

  • Menej kontroly môže niekedy znamenať lepšie výsledky
  • Estónsko si žije svoj nenápadný život malej krajiny, avšak čoraz viac priťahuje pozornosť sveta vďaka inovatívnym riešeniam
  • Menej kontroly môže niekedy znamenať lepšie výsledky
  • Estónsko si žije svoj nenápadný život malej krajiny, avšak čoraz viac priťahuje pozornosť sveta vďaka inovatívnym riešeniam

Estónski študenti nerobia takmer žiadne domáce úlohy a v medzinárodných testoch PISA patria k elitnej desiatke krajín v troch testovaných predmetoch – matematika, čítanie s porozumením a prírodné vedy.

Rozsiahla reforma, viac peňazí v školstve a sloboda pre školy – to sú „kúzla“, ktoré pomohli estónskemu školstvu. Estónsko si zobralo inšpiráciu z fínskeho modelu školstva, ktorému teraz dokonca konkuruje. Krajina prosperuje vďaka inovačnému projektu Tiger Leap a rozvoju IT sektora.

Estónci dávajú všetkým žiakom rovnaké šance. Vo verejných školách, ktorých je väčšina, majú deti všetko zadarmo: školné, stravu, učebnice, a ďalšie pomôcky. Finančná situácia rodiny tak dieťa vo vzdelaní nejako neobmedzuje. Žiaci z chudobných a bohatých rodín chodia do rovnakej triedy. 

Testy a domáce úlohy sú tam vnímané ako niečo, čo vytvára bariéry či napätie medzi študentmi a učiteľmi, respektíve študentmi a školou. Deti sú testované len raz za tri roky. Štát zadáva ciele vzdelávania, no školy a učitelia majú voľnú ruku v tom, ako to dosiahnu. Učiteľ vedie tú istú triedu 6 rokov, čím si s deťmi vytvorí hodnotný vzťah a vďaka tomu, že každého jedného študenta dobre pozná, vie mu prispôsobiť výučbu.

Štát taktiež zabezpečil internet a počítače do všetkých škôl. IT je súčasťou základného vzdelania a aj tí chudobnejší tak nezaostávajú v prechode na moderné technológie. Estónsko je všeobecne známe ako líder v e-governmente a digitalizácii. Niektoré školy si dokonca pridávajú ako nadštandard vlastné predmety, napríklad robotiku. 

Učitelia i spoločnosť si uvedomujú, že deti sa musia v prvom rade uplatniť na pracovnom trhu, výsledky z testov sú až na druhom mieste. Estónski študenti majú napriek tomu paradoxne jedni z najlepších výsledkov.

Aj vzdelávanie pre učiteľov je bezplatné. Za túto aktivitu navyše síce nedostávajú príplatky, no chodia tam, lebo chcú. Estónci učiteľom výrazne zdvihli platy na 1 050 eur, napriek tomu je to tesne pod priemerom platov v tamojších končinách.

Na každého učiteľa však škola dostáva navyše bonus 20 % základného platu, ktorým riaditeľ môže odmeniť učiteľa, ktorému je bonus určený alebo učiteľa s najlepším výkonom. Učitelia postupne zavádzajú nové vyučovacie smery, ktoré nahrádzajú zastarané spôsoby.

So školským systémom sú podľa serveru Eduworld.sk spokojné dve tretiny študentov, krajina je si preto vedomá, že stále má čo zlepšovať. 

Zdroj: Eduworld.skMorningfuture.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech