EÚ podporuje firmy sumou 1 500 eur. Ochrana značky je priam kľúčová, teraz je ideálna príležitosť

  • Vytvorenie loga a názvu patrí k najdôležitejším krokom pri založení novej firmy, preto im podnikatelia venujú nemálo času a peňazí
  • Európska únia sa rozhodla podporiť podnikateľov v ochrane svojej značky, v grantovej schéme rozdáva 20 miliónov eur
  • Ochranná známka má zabezpečiť, aby sa značka firmy nezneužila a nebola kopírovaná inými
Trama ilustrak2
  • Vytvorenie loga a názvu patrí k najdôležitejším krokom pri založení novej firmy, preto im podnikatelia venujú nemálo času a peňazí
  • Európska únia sa rozhodla podporiť podnikateľov v ochrane svojej značky, v grantovej schéme rozdáva 20 miliónov eur
  • Ochranná známka má zabezpečiť, aby sa značka firmy nezneužila a nebola kopírovaná inými

Dobrá značka dokáže firmu pozdvihnúť v očiach zákazníkov aj ovplyvniť predaj. Jej vybudovaniu treba venovať čas a následne je potrebné sa sústrediť aj na jej ochranu, aby nebola zneužitá niekým iným.

Ochrana značky v podobe registrovanej ochrannej známky je spájaná s pozitívnym dopadom na podnikanie, zvýšením obratu, ale hlavne ponúka možnosť efektívne ochrániť dobrú povesť firmy a jej jedinečnosť v očiach zákazníkov,“ vysvetľuje dôležitosť ochranných známok Ján Búza zo spoločnosti Trama.

Európska únia ponúka 1 500 eur v grantoch

Malé a stredné podniky predstavujú až 99 % firiem v Európskej únii a vytvárajú vyše dve tretiny miest na pracovnom trhu. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) preto začal podporovať získavanie ochrannej známky grantom do výšky 1 500 eur.

Grant môže byť využitý na preplatenie 50 % úradných poplatkov pri registrácii ochrannej známky a 75 % z ceny rešerše a verifikácie registrovateľnosti značky, ktorá je v procese nevyhnutná. Niektoré firmy však ponúkajú rešerš pre firmy zdarma, vrátane spoločnosti Trama.

Checklist pre firmy, ktoré majú záujem požiadať o európsky grant:
  • musia mať do 250 zamestnancov
  • musia mať obrat do 50 miliónov eur
  • musia byť založené v krajinách Európskej únie

V grantovej schéme, ktorá pozostáva z piatich kôl, je naliatych 20 miliónov eur – posledné dve kolá prihlášok na získanie grantu budú prebiehať v júli a v septembri. Čakacia doba na grant je od 1 do 4 mesiacov.

Žiadosti o granty sú však z legálneho aj byrokratického pohľadu nepríjemnou papierovačkou a môžu skončiť aj zamietnutím. Dobrým riešením na istotu je sa preto obrátiť na skúsených špecialistov, ktorí s touto schémou už skúsenosti majú – slovenský startup Trama má zatiaľ pri podávaní žiadostí stopercentnú úspešnosť. Tento tím zo Slovenska aktuálne patrí medzi 10 najväčších poskytovateľov služieb v oblasti duševného vlastníctva v Európe.

zdroj: euparl

Ochranné známky v skratke

Rozoznávame obrazovú a slovnú ochrannú známku, teda logo alebo textový názov. Proces získania ochrannej známky nie je jednoduchý a veľa firiem ho nedokončí. Posudzovanými kritériami sú odlišovacia schopnosť a jedinečnosť, čo by mal spĺňať každý dobrý názov a aj logo.

Dobrou správou je, že práve firmy ako Trama sa na túto oblasť dlhodobo špecializujú a netreba sa tak spoliehať na vlastné kreatívne schopnosti. Slovenský startup navyše využíva aj umelú inteligenciu.

Registrovaná ochranná známka má pozitívny vplyv na podnikanie a hrá rolu aj v zvýšení samotných obratov firmy. Napriek výhodám plynúcim z ochrannej známky je na Slovensku však stále pomerne málo spoločností, ktoré ju majú.

Ako vytvoriť názov, ktorý pozdvihne celú značku 

Názov spoločnosti je primárnym identifikátorom, ktorý umožňuje ľuďom spojiť s ňou všetko, čo pre nich značka znamená. Navyše, podľa nedávneho prieskumu až pre 77 % zákazníkov hrá názov firmy dôležitú úlohu aj pri nákupných rozhodnutiach.

Návod na vytvorenie perfektného mena neexistuje, keďže na svete je množstvo odvetví a každé vyžaduje odlišný prístup. Pár zásad by však predsa len mala dodržať každá firma – podľa expertov treba poznať svoju cieľovú skupinu a konkurenciu. Tomu, čo sa páči zákazníkom, sa treba priblížiť a naopak od toho, čo má konkurencia, sa treba vzdialiť.

Niektorí vsadia aj na vtipný názov, ako napríklad „Pohrebná služba EXIT“ či „A JE TO – stolárstvo“. V tomto prípade je však hranica medzi úspechom a neúspechom u zákazníkov naozaj tenká.

Aj v názvoch a logách existujú trendy – najznámejším je tzv. dotcom bublina z prelomu tisícročia, kedy si spoločnosti za svoj názov pridávali príponu .com, čím umelo navyšovali hodnotu akcií falošným dojmom, že ide o firmu s technologickým zameraním.

Dnes mnoho technologických korporátov a firiem končí príponou -ify (napr. Spotify), ktorá má vyvolávať dojem novej generácie už existujúcej služby. V startupovej komunite sú tiež populárne atypické písmená X, Q či známe marketingové pojmy ako disrupt (rozvíriť vody), ktoré majú značku prezentovať energeticky a inovatívne.

Zdroje: Honey Copy, Podnikajte, Americanexpress

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK