Európa má svoju prvú zero waste metropolu, 1 obyvateľ tu vyprodukuje iba 115 kg odpadu ročne

  • Ljubljana dokáže zrecyklovať 68 % odpadu
  • Jeden obyvateľ vyprodukuje iba 115 kg odpadu ročne
Wikimedia (Janez Kotar), Pexels.com
  • Ljubljana dokáže zrecyklovať 68 % odpadu
  • Jeden obyvateľ vyprodukuje iba 115 kg odpadu ročne

Hlavné mesto Slovinska Ljubljana pred 15 rokmi patrilo mesto medzi najväčších znečisťovateľov a všetok jeho odpad putoval na skládky. V roku 2002 sa rozhodlo začať so separáciou papiera, skla a obalov. O štyri roky neskôr prišiel aj zber bioodpadu, ktorý prebiehal od dverí k dverám. Separácia bioodpadu bude v Európskej únii povinná od roku 2023, Ljubljana tak predstihla zvyšok Európy takmer o dve dekády. V roku 2013 dostala každá domácnosť koše pre obaly a papier. Tak sa výrazne zefektívnilo triedenie odpadu. Píše o tom TheGuardian.com.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Recyklácia a upcyklácia

Zatiaľ čo v roku 2008 mesto recyklovalo iba 29,3 % zo svojho odpadu, dnes je to 68 % a na skládkach končí o 80 % odpadu menej. Jeden obyvateľ vyprodukuje iba 115 kg odpadu ročne. Pre porovnanie, podľa štatistík Eurostatu vyprodukoval priemerný obyvateľ EÚ v roku 2016 približne 480 kg odpadu. Do roku 2025 by Ljubljana chcela byť schopná recyklovať 75 % odpadkov.

Pred štyrmi rokmi založilo mesto Regionálne centrum odpadového manažmentu (RCERO) a dnes dokáže pretvoriť 95 % odpadových materiálov na nové produkty a pevné palivo, ktorým vykuruje štvrtina obyvateľov Slovinska. Centrum posiela na skládku iba 5 % z celkového vyprodukovaného odpadu. Dokonca pretvára aj biologický odpad na vysokokvalitný záhradný kompost.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Ljubljana má dve recyklačné centrá, ktoré môžu jej rezidenti využívať. Do jedného z nich príde v priemere tisíc ľudí denne. Mesto plánuje vybudovať minimálne tri ďalšie recyklačné centrá. „Nepamätám si, kedy sme naposledy nerecyklovali,“ vyjadril sa jeden z obyvateľov mesto pre portál The Guardian, „viem presne, kde sa kontajnery nachádzajú, tak som si odpad zabalil v takom poradí.“

Zero waste nákupy

V Ljubljane sú veľmi populárne aj zero waste obchody a firma, ktorá má na starosti manažment odpadu v meste Voka Snaga, má dokonca vlastné bezobalové automaty, kde si môžu domáci načapovať základné domáce produkty. Väčšina mestských inštitúcií dnes v Ljubljane používa toaletný papier z recyklovaných obalov od mlieka a džúsov.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

V centre mesta je málo miesta a preto sa tu nachádzajú kontajnery na odpadky pod zemou, ku ktorým majú domáci prístup prostredníctvom rezidenčných kariet.

Zdroj. The Guardian, Eurostat

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech