Európska únia je krôčik od dosiahnutia veľkého cieľa, ktorý si stanovila až na rok 2020

  • Krajiny EÚ sa rýchlo blížia k dosiahnutiu svojho cieľa, ktorý si dali do roku 2020
  • Týka sa oblasti terciárneho vzdelávania
  • Z dát vyplýva, že viac než muži, sa v Európe za vysokoškolským vzdelaním hrnú ženy
dktprvyxoaegesd
Twitter
  • Krajiny EÚ sa rýchlo blížia k dosiahnutiu svojho cieľa, ktorý si dali do roku 2020
  • Týka sa oblasti terciárneho vzdelávania
  • Z dát vyplýva, že viac než muži, sa v Európe za vysokoškolským vzdelaním hrnú ženy

Eurostat ako informačná kancelária Európskej únie prichádza s potešujúcimi výsledkami svojich posledných meraní. Už len krôčik stačí k tomu, aby členské štáty dosiahli dva významné ciele v oblasti terciárneho vzdelávania, ktoré si EÚ stanovila do roku 2020.

Problémom, ktorý členské štáty ešte donedávna trápil, bolo u mladých ľudí hromadné predčasné ukončovanie procesu vzdelávania. Aj preto si únia dala za cieľ do roku 2020 zvýšiť počet mladých ľudí vo veku od 30 do 34 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním minimálne na 40 % a znížiť počet predčasných odchodov pod 10 %. K obom hodnotám je európsky priemer veľmi blízko.

Zatiaľ čo v roku 2002 malo z vekovo ohraničenej skupiny ľudí vysokú školu dokončených len 23,6 %, výsledky z roku 2017 už poukazujú na hodnotu 39,9 %. Z 24,5 % na takmer 45 % poskočilo nežní pohlavie a z 22,6 % na 34,9 % muži. Pri vekovej skupine 18 – 24 rokov sa taktiež na osvete podarilo zapracovať a čísla klesli z 15,3 % odchodov v roku 2006 na 10,6 % odchodov v minulom roku. Skvelé výsledky.

Najviac „učeniachtiví“ sú mladí ľudia v Litve. Vysokú školu tu má dokončených až 58 % ľudí vo vekovej skupine 30 – 34 rokov. Na druhom mieste je s 55,8 % Cyprus, , treťom Írsko s 53,5 %, štvrtom Luxembursko s 52,7 % a top päťku uzatvára Švédsko, kde má vysokú školu ukončených 51,3 % mladých ľudí.

Je mnoho krajín, ktoré svoje ciele ešte stále nedosiahli a medzi ne patrí aj Slovensko. Negatívne sme sa v štatistikách zapísali v počte predčasných odchodov z vyučovacieho procesu. Zatiaľ, čo všetky krajiny v tejto sfére zaznamenali vítaný pokles, na Slovensku spolu s Rumunskom a susednou Českou republikou počet odchodov narástol (u nás z 6,6 % na 9,3 %). Vo všeobecnosti si však vedieme veľmi dobre.

Nežné pohlavie u nás už stanovený cieľ prekročilo a v roku 2017 malo 42,4 % žien vo veku 30 – 34 rokov ukončenú vysokú školu, zatiaľ čo u mužov to bolo „len“ 26,7 %.

Zdroj: Eurostat

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech