Digital PIE 2020

Popis udalosti

Digital PIE 2020

IV. ročník súťaže digitálneho marketingu na Slovensku.

Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením TheMarketers.biz.

Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty komplexne ohodnotiť najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu vytvorené slovenskými subjektami za uplynulý kalendárny rok. Súťaž je určená len projektom v oblasti digitálnej komunikácie (nie produkty, startupy a pod.).

Súťažia vždy projekty vytvorené a ukončené v uplynulom kalendárnom roku. V štvrtom ročníku súťažia práce, ktoré boli ukončené v roku 2019.

Digital PIE má 3 kategórie a špeciálne ocenenie IAB SLOVAKIA. Prihlasovateľ sa môže rozhodnúť, či bude jeho práca súťažiť v jednej, dvoch alebo všetkých troch hlavných kategóriách naraz.
P ako Performance – výkon, výsledky
Výkon bude porota hodnotiť ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. Z výkonnostného hľadiska musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na obchodné výsledky. Porota prihliada na využitie postupov a nástrojov optimalizácie kampane za účelom dosiahnutia výkonnostných cieľov.
I ako Idea – nápad, kreativita
V tejto kategórii bude porota posudzovať práce z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.
E ako Execution – prevedenie, spracovanie
Pri exekúcii prác bude porota prihliadať na remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu. Porota prihliada na práce, ktoré vynikajú inovatívnym využitím technológií, vizuálnym prevedením, precíznym či netradičným spracovaním obsahu.

Špeciálne ocenenie IAB Slovakia – Digital Media Solution
Cieľom tohto ocenenia je zviditeľnenie inovatívnych, hodnotných a úspešných digitálnych mediálnych riešení z oblasti slovenského digitálu. Tieto inovatívne riešenia môžu byť z oblasti slovenských digitálnych médií, ich tvorby, formátov, spôsobu nákupu/predaja formátov, mediálneho plánovania, spracovania a prezentácie dát, marketingu online médií.

Poplatky za prihlásenie práce sú v aktuálnom ročníku nasledovné:
2. – 17. januára (129 € – nečlenovia ADMA, 99 € členovia ADMA a IAB)
18. – 24. januára (149 € – nečlenovia ADMA, 99 € členovia ADMA a IAB)
po 24. januári (169 € – nečlenovia ADMA, 149 € členovia ADMA a IAB)