Komunikácia podľa NLP

21688170_1188555597912628_4673683940537562510_o
Popis udalosti

Človek je každodenne vystavený komunikácii s ľuďmi, pričom častokrát počujeme to, čo druhý hovorí v inom význame a dochádza k nedorozumeniam. Naše predchádzajúce skúsenosti, spomienky, presvedčenia, hodnoty, znalosti a.i. spôsobujú, že informácie zovšeobecňujeme, vypúšťame, pretvárame. Takéto správanie (komunikácia) je výsledkom veľmi osobného a subjektívneho procesu filtrovania a spracovania informácii, pričom každý z nás vidí, počuje a zažíva svoju vlastnú „realitu“. Povedané v terminológii NLP: každý člověk má svoj vlastný „Model sveta“.

Pre lepšie pochopenie všetkých týchto súvislostí Vás pozývame na praktický workshop vedený MUDr. Evou Belešovou, cieľom ktorého je priblížiť komunikáciu z iného uhla. Zameriame sa na porozumenie toho, ako to mám ja a ako druhý. Výsledkom porozumenia komunikácie s druhými je zlepšenie vzťahových sfér, pracovných či rodinných a harmonické prežívanie situácií pri kontakte s druhými.

Workshop bude rozdelený do troch podvečerných, na seba nadväzujúcich stretnutí, zameraných predovšetkým na prax, s dôrazom na:
– Zistenie jazyka, ktorým komunikuje druhý a ktorým ja
– Rámec komunikácie v 8 krokoch – aby bola komunikácia efektívna
– Nadviazanie a udržanie rapport
– Kritéria – čo je pre mňa dôležité a prečo, čo pre druhého a prečo
– Nutné podmienky a schopnosť ako byť pružným a pôsobivým komunikátorom
– Matching a backtracking
– Identifikácia prezentačných systémov z neverbálnych signálov
– Hranice – ako ich spoznať, ako si ich zachovať, rozlišovanie medzi hranice, bez hraníc, hradby (steny).

Miesto: Mierová 56 v Bratislave – Ružinov
3 dni: 19.10, 26.10., 14.11.2017 – od 18 do 21.00 hod.
Cena: za všetky dni workshopu 120 EUR s DPH.
Kapacita: 12 ľudí

Prihlásenie: na [email protected] alebo telefonicky na 0911 467 629.

Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je StartitUP