LIVE – Patent v podnikaní? Možno ho potrebuješ aj ty!

Popis udalosti

Vieš, ako a prečo ochrániť svoj nápad, vynález, či technické riešenie? Aký význam má ochrana patentom alebo užitkovým vzorom? Aké sú podmienky a postupy pre získanie patentu alebo úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete? Sleduj stream a zistíš!

Mať ochránený vynález či technické riešenie (napr. patentom) predstavuje pre firmu významnú konkurenčnú výhodu. Na Slovensku je veľa firiem, ktorých podnikanie je založené na unikátnych technických riešeniach – otázka ich ochrany je teda pre ne viac ako aktuálna. Rovnako dôležitá je pre podnikateľov aj informácia, či ich technické riešenie neporušuje práva iného subjektu – majiteľa skoršieho patentu či úžitkového vzoru. Takéto porušovanie môže mať negatívne až likvidačné následky na podnikateľské aktivity firmy.

Kde? Facebook Univerzitný technologický inkubátor STU InQb
Kedy? 9.6.2020 (utorok) od 17:00 – 18:30 hod

Jaroslav Noskovič študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde získal PhD. v odbore Fyzika kondenzovaných látok. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR v Odbore transferu technológií a od roku 2014 je vedúcim Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Od akademického roka 2016/2017 vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“. Jaroslav je zároveň autorom viacerých odborných článkov a prednášok realizovaných na vedeckých a odborných konferenciách a seminároch.

CVTI SR prostredníctvom Centra transferu technológií pri CVTI SR realizuje osvetu v oblasti duševného vlastníctva pre vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov a tiež širokú verejnosť. Aktivity sú realizované na základe projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II (ITMS2014+: 313011T438; projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja), ako aj členstva v medzinárodnej sieti Enterprise Europe Network.