Negociácia – efektívne postupy vyjednávania

23244298_1224269337674587_9038438354676701169_n
Popis udalosti

Negociácia je umenie vyjednávať. Naučíme Vás štandardným taktikám vyjednávania pri komunikácii s klientom, v obchodnom styku, v dlhodobej spolupráci s obchodnými partnermi.

Dôležitú úlohu zohráva:
– komunikácia verbálna (výber vhodných jazykových prostriedkov)
– komunikácia neverbálna (porozumenie reči tela)
– rétorika (ako hovoriť)
– vyjednávacie metódy (proces riešenia)
– manipulácia, obrana voči manipulácii

Negociácia je užitočná pre ľudí, ktorí pripravujú projekty a plány, v ktorých sa očakáva spolupráca viacerých ľudí, tímov. Cieľom je osvojenie si vedenia dialógu a zvládnutie primeranej taktiky a proti argumentácie v obchodnom styku. Zdokonalíte sa vo vyjednávaní.
Workshop Vás však naučí zvládať dosiahnutie dohôd i v každodennom živote.

Cena wokshopu je 18,- EUR s DPH.
Nahlasujte sa na [email protected] a volajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je StartitUP :) a Meeto
foto: www.pexels.com