Technológie ktoré pomáhajú zlepšiť životné prostredie

Popis udalosti

Ako nové technologické nápady môžu pomôcť životnému prostrediu? Ako vytvárať produkty, ktoré pomáhajú a nie škodia? Ako zmeniť myslenie ľudí a ako redukovať odpad?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé iné otázky nám prídu zodpovedať ľudia, ktorým naša planéta nie je ľahostajná.

Janka Knoppová predstaví firmu Sensoneo – globálneho poskytovateľa riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.

Radoslav Mizera zo spoločnosti Solved – The Cleantech Company nám povie ako spájajú odborníkov na enviromentálne riešenia po celom svete.

Lucia Luc Kelnarováá nám predstaví celosvetovú aplikáciu TrashOut, ktorej cieľom je lokalizovať, eliminovať a znižovať počet nelegálnych skládok

Zároveň je to skvelá príležitost prísť si pozrieť náš nový co-working. Každý účastník získava 1 dňové členstvo na prácu z PLATFORM House.