TRH PRÁCE 2016 – Košice

SVDV.076x_jpg_514x400
Popis udalosti

„Trh Práce“ Americkej obchodnej komory na Slovensku otvára brány v rámci hľadania a sprostredkovania nových pracovných síl po celom Slovensku. AmCham jednoducho poskytuje prístupu k talentovaným a kvalifikovaným uchádzačom, ktorí hľadajú prácu.

Na druhej strane pre uchádzačov o zamestnanie, AmCham združuje mnoho popredných medzinárodných a miestnych spoločností na jednom mieste, a poskytuje tak pohodlný prístup k mnohým vychyteným pozíciam pre uchádzačov.

Okrem ponuky práce poskytujú mnohé spločonosti aj možnosť stáže. Ide o dočasnú pozíciu, kde v rámci tréningov a školení získava uchádzač požadovanú prax a taktiež možnosť prípravy na na skutočné zamestanie. Študenti tak môžu využiť svoje nadobudnuté zručnosti a skúsenosti v prospech hľadania budúceho zamestnania. Prax je dnes veľmi cenný atribút, ktorý môže pri pohovore veľmi zavážiť.