Zorientuj sa v projektovom riadení // séria 4 workshopov

16179393_10208472403507524_199821609771322910_o
Popis udalosti

Znova vám prinášame obľúbený cyklus workshopov s Rudolfom Takáčom, ktorý sa radí medzi európsku špičku v projektovom riadení. Zistite, ako správne postupovať pri realizácii vášho nápadu.

Štyri workshopy sú pre ľudí s podnikateľským zámerom, nápadom alebo pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť v riadení svojich projektov.

Prejdete si jednotlivé fázy projektu so skúseným tútorom – od plánovania, cez realizáciu, až po vyhodnotenie. Na prípadových štúdiách budú účastníci pracovať súťaživou formou v tímoch.

Workshopy sú akreditované a úspešní absolventi obdržia na záver školenia certifikát.

KEDY: 28.2., 7.3., 14.3. a 21.3
vždy od 17:00 – 20:00.

Počet účastníkov je však opäť obmedzený na 12, preto sa registrujte čím skôr tu: http://bit.ly/2016_ZRKP11_registracia

//

Rudolf Takáč pracoval vo viacerých spoločnostiach ako projektový manažér. V roku 2006 založil úspešnú tréningovú a konzultačnú spoločnosť 2BCognitus®, ktorá pomáha firmám a organizáciám s projektovým a procesným riadením. Uchádzačov školí k získaniu certifikátov PRINCE2®, PMI®, IPMA®. V roku 2014 prednášal aj na prestížnom IPMA World Congress 2014 v Rotterdame.

Na Základy riadenia kreatívnych projektov bude nadväzovať aj séria akreditovaného programu pre pokročilých.

PROGRAM:

28.2. Téma: Príprava aktivít na základe zamýšľaného zámeru
– definovanie plánovaných prínosov zamýšľaného zámeru z dlhodobého hľadiska
– definovanie hlavných výstupov aktivít
– definovanie predpokladov a obmedzení pre uskutočnenie aktivít
– odhad nákladov pre uskutočnenie aktivít
– odhad trvania aktivít
– definovanie najväčších rizík pre uskutočnenie aktivít na základe predpokladov
– porovnanie plánovaných prínosov oproti nákladov a rizikám
Prax: riešenie prípadovej štúdie

7.3. Téma: Plánovanie aktivít
– plánovanie výstupov a štruktúry členenia prác
– definovanie a analýza zúčastnených strán
– definovanie požiadaviek na kvalitu výstupov aktivít
– plánovanie členov tímu pre uskutočnenie aktivít a iných prostriedkov
– plánovanie nákladov na aktivity (technika Odhadovanie zdola – nahor)
– plánovanie trvania aktivít (technika Metóda kritickej cesty)
– plánovanie komunikácie a organizácie členov tímu pre uskutočnenia aktivít
– identifikácia rizík a plánovanie odoziev na neprijateľné riziká (technika Tri otázky)
– identifikácia príležitostí
Prax: riešenie prípadovej štúdie

14.3. Téma: Uskutočňovanie a a riadenie aktivít
– tímová práca a uskutočňovanie aktivít
– prideľovanie činností členom tímu podľa schváleného plánu
– najčastejšie chyby kreatívneho manažéra pri riadení aktivít pri riadení zmeny voči plánu
– aktívna práca s rizikami a príležitosťami
– kreatívny & proaktívny & integrovaný prístup k uskutočňovaniu a riadeniu aktivít
Prax: riešenie prípadovej štúdie
+
14.3. Téma: Kontrola uskutočňovaných aktivít
– priebežná kontrola stavu uskutočňovaných aktivít
– meranie výkonnosti členov tímu
– vyhodnotene dosiahnutých prínosov v jednotlivých manažérskych etapách
Prax: riešenie prípadovej štúdie

21.3. Téma: Ukončenie aktivít a záverečné vyhodnotenie
– záverečné vyhodnotenie vytvorených výstupov
– vyhodnotenie výkonnosti členov tímu
– spracovanie poučení z vykonávania aktivít
– spracovanie rizík pre nasledovné podobné aktivity
– definovanie nevyhnutných činností po ukončení aktivít
– vyhodnotenie dosiahnutia plánovaných prínosov zamýšľaného zámeru definovanie plánu merania prínosov z dlhodobého hľadiska (1 až 2 roky)

Počet účastníkov je však opäť obmedzený na 12, preto sa registrujte čím skôr tu: http://bit.ly/2016_ZRKP11_registracia