Evo­lú­cia prog­ra­má­to­ra

Martin Kráľ / 2. októbra 2015 / Tools a produktivita

Kaž­dý z nás si prej­de svo­jím pro­fes­ným vývo­jom, no u prog­ra­má­to­rov je to obzvlášť zau­jí­ma­vé. :)

 

Prvý rok

 

 

Druhý rok

 

 

Tretí rok

 

 

Piaty rok

 

 

Desiaty rok

 

 

zdroj:medium.com
Pridať komentár (0)