Face­bo­ok otvá­ra vyno­ve­ný cam­pus

Tomáš Kahn / 30. marca 2015 / Tools a produktivita

Zamest­nan­ci Face­bo­oku sa už ofi­ciál­ne zača­li sťa­ho­vať do nové­ho cam­pu­su. Nová budo­va je roz­ší­re­ním súčas­né­ho síd­la Face­bo­oku v Men­lo Par­ku v Kali­for­nií.

 

Nová budova Facebooku sa zrodila už pred pár rokmi a jej architektom je známy Frank Gehry, ktorý má na svojom konte množstvo zvučných budov po celom svete. Medzi tie najznámejšie patria napríklad Walt Disney Concert Hall v Los Angeles alebo Guggenheimovo múzeum v Španielsku. Podľa slov Franka Gehryho chcel Mark Zuckerberg, aby sa jednalo o skromný priestor a hlavne, aby bol nákladovo efektívny. Ako môžete vidieť na fotkách, tak na streche novej budovy sa nachádza park, v ktorom bolo vysadených viac ako 400 stromov.

 

 

Terajšie sídlo Facebooku, ktoré sa nachádza v Menlo Parku je v prevádzke od roku 2011, predtým bolo sídlom Facebooku známe Palo Alto. Súčasný campus zamestnáva až 9.400 ľudí, vďaka ktorým môžete aj vy facebookovať :).

Oficiálne sťahovanie do novej budovy Facebooku sa začalo už včera. Aj keď budova ešte nie je na 100% dokončená, vy si môžete pozrieť fotky ako to vo vnútri vyzerá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)