FANTASTICKÁ SPRÁVA: Od 1. januára 2021 by mal byť vlk dravý chráneným živočíchom

  • Od 1. januára 2021 by mal byť vlk dravý chráneným živočíchom
  • Vlka tak bude zakázané úmyselne odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať čí vymieňať
collageles
unsplash.com
  • Od 1. januára 2021 by mal byť vlk dravý chráneným živočíchom
  • Vlka tak bude zakázané úmyselne odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať čí vymieňať

Od 1. januára 2021 by mal byť vlk dravý chráneným živočíchom. Jeho spoločenská hodnota by mala byť 3000 eur. Vyhlášku k zákonu o ochrane prírody predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Vlka tak bude zakázané úmyselne odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať čí vymieňať, vyplýva zo zákona o ochrane prírody. Pokiaľ by vlk spôsobil škody na majetku alebo domácich zvieratách, musí poškodený v žiadosti okrem iného opísať opatrenia, ktoré boli vykonané na zabránenie vzniku škody. K žiadosti o náhradu škody sa uvádzajú aj doklady, ktoré preukazujú vzniknutú škodu. Príslušný úrad životného prostredia k tomu priloží video alebo fotodokumentáciu.

Vlka tak bude zakázané úmyselne odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať čí vymieňať, vyplýva zo zákona o ochrane prírody.

Medzi chránené živočíchy patrí napríklad bobor vodný, vydra riečna, medveď hnedý či rys ostrovid. Envirorezort pristúpil k návrhu novej vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochrane prírody. „Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných zmien, ktoré sa týkajú jednak tejto novej úpravy, ako aj ďalších zmien navrhovaných na základe poznatkov aplikačnej praxe a odborného zhodnotenia,“ uvádza ministerstvo v materiáli.

 

Lov vlka bude zakázaný pre celú jeho populáciu na celom území Slovenska

 

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech