Gigantická štúdia skúmala bezpečnosť mRNA vakcíny a jej vedľajšie účinky. Závery sú úplne jednoznačné

  • Vedci preskúmali bezpečnosť mRNA vakcíny proti koronavírusu u viac než 800 000 osôb
  • Výsledky dokazujú, že pri nej hrozí zvýšené riziko myokarditídy a niektorých ďalších ochorení
  • Okrem tejto závady však vakcína pôsobí dôveryhodne a bezpečne, jej riziká sú omnoho menšie, ako pri samotnej infekcii
Pfizer
TASR/AP Photo/Ted S. Warren
  • Vedci preskúmali bezpečnosť mRNA vakcíny proti koronavírusu u viac než 800 000 osôb
  • Výsledky dokazujú, že pri nej hrozí zvýšené riziko myokarditídy a niektorých ďalších ochorení
  • Okrem tejto závady však vakcína pôsobí dôveryhodne a bezpečne, jej riziká sú omnoho menšie, ako pri samotnej infekcii

Portál prestížneho časopisu The New England Journal of Medicine uverejnil obrovskú štúdiu, ktorej zámerom bolo preskúmať mRNA vakcínu a jej dopady na ľudské zdravie. K 24. máju sa v Izraeli dalo obomi dávkami vakcíny zaočkovať až 5 miliónov ľudí. Táto štúdia pozostáva z ich nahlásení, respektíve detailných dát najväčšej zdravotníckej organizácie v krajine.

Analýze sa podrobilo 884 828 osôb. Očkovanie bolo najsilnejšie spojené so zvýšeným rizikom myokarditídy, lymfadenopatie, zápalu slepého čreva a infekcie herpes zoster. Samotná infekcia vírusom SARS-CoV-2 bola spojená s podstatne vyšším rizikom myokarditídy a s ďalšími závažnými nežiaducimi udalosťami, vrátane perikarditídy, arytmie, trombózy hlbokých žíl, pľúcnej embólie, infarktu myokardu, intrakraniálneho krvácania a trombocytopénie.

Tieto vedľajšie účinky vakcíny je možné badať aj na slovenskej populácii. Okrem nich sa však medzi najčastejšie hlásenými závažnými prejavmi nachádzajú aj tie, ktoré vyvoláva samotné ochorenie COVID-19.

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky hlásené ŠÚKL patria: pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi (zväčša u pacientov liečených na hypertenziu), prekolapsový stav, kolaps, strata vedomia, trombóza, alergické reakcie, anafylaktické reakcie, paréza tvárového nervu, zlyhanie očkovania, flebotrombóza, pľúcna embólia, náhla cievna mozgová príhoda, trombocytopénia (ľahkého až ťažkého stupňa), fibrilácia, myokarditída, infarkt myokardu, artritída, perikarditída, hypertenzná kríza.

V čom je rozdiel?

Vzhľadom na obdržané dáta od zaočkovaných osôb je možné dospieť k otázke, v čom je, teda, zásadný rozdiel medzi prejavmi a dopadmi ochorenia a vakcíny ako takej. Rozdiel sa však skrýva v číslach.

Kým vakcína zvyšuje riziko myokarditídy v pomere 1 až 5 udalostí na 100 000 osôb, riziko tejto závažnej nežiaducej udalosti a mnohých ďalších závažných nežiaducich udalostí sa po infekcii SARS-CoV-2 podstatne zvýšilo, informujú autori štúdie, Ivana a Francescy Berkowitzovcov v laboratóriu Family Living Laboratory Harvard Medical School a Clalit Research Institute.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ministerstvo zdravotníctva SR (@ministerstvo_zdravotnictva_sr)

Potreba preskúmať dopady vakcíny pramení nielen z jej rýchleho použitia a schválenia, ale hlavne z malej vzorky, ktorá sa podieľala na 3. fáze klinických štúdií. Preto sa vedci rozhodli preskúmať bezpečnosť vakcíny bližšie a na väčšej vzorke.

Aby vedci kontextuálne zasadili výskum, rozhodli sa pozrieť aj na riziká samotného ochorenia a jeho rovnaké nežiaduce prejavy počas 42 dní od diagnostikovania infekcie.

„Použili sme rovnaký dizajn ako ten, ktorý sme použili na štúdium nepriaznivých účinkov očkovania, okrem toho, že obdobie analýzy začalo na začiatku pandémie Covid-19 v Izraeli (1. marca 2020) a osôb, u ktorých nebol nedávny kontakt so systémom zdravotnej starostlivosti vylúčený (pretože takýto kontakt je možné očakávať v dňoch pred diagnostikovaním),“ konštatujú vedci.

Následne sa im podarilo porovnať výsledky z oboch štúdií, a teda zo štúdie, ktorú podstúpilo takmer 900 000 očkovaných ľudí a štúdie, ktorú podstúpilo 233 392 infikovaných ľudí.

analýza bezpečnosti mRNA vakcíny
zdroj: nejm

Z priloženej tabuľky jasne vyplýva, že jediným značne zvýšeným rizikom pri podaní vakcíny prevyšujúcim samotné ochorenie je lymfadenopatia. Spolu s adenopatiou alebo lymfadenomegáliou opisujú chorobné zväčšenie lymfatických uzlín. Uzlinový syndróm je lokálne alebo generalizované zväčšenie lymfatických uzlín rôznej etiológie, ktoré môže byť symptomatické, ale aj asymptomatické, informuje Unilabs.  Rovnako vedci evidujú aj vyšší výskyt herpesu zoster a mierne zvýšené riziko zápalu slepého čreva.

Vakcinácia zvyšuje aj široko spomínanú myokarditítu, avšak len štvrtinovo oproti samotnému ochoreniu COVID-19. Perikarditída je na ešte nižšej úrovni. Infarkt myokardu dosahuje riziko len 1 k 25 bodov voči ochoreniu.

 
 
 
 
 
Pozrite si tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Ciglar (@kreslim_vedu)

Zdroje: The New Ingland Journal od Medicine, ŠÚKL, Unilabs

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie