Google dáva mladým vedcom ponuku, ktorá sa neodmieta

  • Máš v hlave nápad, o ktorom vieš, že by bola škoda ho nechať ležať v šuflíku? Teraz ten je ideálny čas, aby uzrel svetlo sveta. Google so svojimi partnermi ponúka šikovným študentom jedinečné výhry a kopu príležitostí.
sf1
  • Máš v hlave nápad, o ktorom vieš, že by bola škoda ho nechať ležať v šuflíku? Teraz ten je ideálny čas, aby uzrel svetlo sveta. Google so svojimi partnermi ponúka šikovným študentom jedinečné výhry a kopu príležitostí.

Spoločnosť Google18 rokov obohacuje prostredie internetu a úspešne preniká do rôznych sfér biznisu. Deklaruje, že jedinou vecou, na ktorej okrem vedy samotnej záleží, je vzdelanie v technických a prírodných odboroch. Možno aj preto vznikla globálna vedecko-technická súťaž pre mládež Google Science Fair.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti z celého sveta vo veku 13-18 rokov. Súťažiť budú môcť o hodnotné ceny a možnosti stáže v prestížnych spoločnostiach, ako je CERN alebo LEGO. Víťazi jednotlivých kategórií získajú štipendium od spoločnosti Google v hodnote 50 000 dolárov. Študenti môžu na projektoch pracovať samostatne alebo v skupine po dvoch alebo troch. Uzávierka súťaže je 18. mája 2016.

 

Jednotlivé fázy projektu

Akonáhle sa rozhodnete zúčastniť tejto súťaže, budete mat k dispozícii online prostredie, kam budete vkladať jednotlivé materiály k svojmu projektu. Postup sa skladá z 10 fáz, ktoré potom budú aj zvlášť hodnotené.

 

1. Zhrnutie

Tu by mal účastník stručne predstaviť svoj projekt a vložiť úvodné video alebo prezentáciu.

 

2. O mne

Povedz niečo o sebe. Zdanlivo jednoduchá úloha. Top vštudent však musí ukázať skutočnú vášeň pre vedu a musí byť schopný pútavo odprezentovať svoje nápady a jasne vysvetliť, čo by pre neho víťazstvo znamenalo.

 

3. Vedecká otázka

Zformuluj podstatu problému do otázky, ktorá ťa v súvislosti s projektom najviac zaujíma a zároveň vystihuje jadro tvojej práce. Výborná otázka bude zaujímavá, kreatívna, vedecká a aktuálna.

googlesciencefair

 

4. Hypotéza

Urob kvalifikvaný odhad toho, ako by tvoj experiment zodpovedal tvoju otázku. Hodnotiť sa bude jednak, ako hypotéza súvisí s otázkou, či je konkrétna a či stavia na existujúcich znalostiach.

 

5. Výzkum

Urob výskum a popíš, ako ti pomohol upresniť tvoju otázku. Najlepší študenti robia výskum, aby im pomohol sformulovať ich otázky a hypotézy a tiež, aby ich práca zapadala do reálneho kontextu.

 

6. Experiment

Navrhni, uskutočni a zaznamenaj experiment, ktorý testuje tvoju hypotézu. Hodnotiť sa bude, či sa súťažiacim podarí preukázať, že majú vo svoje výbave dobré experimentálne techniky a vedia popísať experiment jasne a podrobne.

 

7. Data

Spracuj všetky data, čísla, výstupy alebo výsledky experimentu. Kvalitné data budú relevantné, dostatočné pre zhodnotenie záveru a mali by byť zaznamenané presne a zreteľne.

 

8. Pozorovanie

Napíšte, k čomu ste prišli pri pozorovaní experimentu. Najlepšie pozorovanie je doplnené vzorcami, zákonitosťami alebo trendmi a je podložené získanými dátami.

 

9. Záver

Vysvetlite, ako tvoj experiment podporuje alebo vyvracia pôvodnú hypotézu.

 

10. Citácia

Zdokumentuj všetky zdroje používané v priebehu výskumu. Hodnotiť sa bude, či účastníci akceptujú pravidla vedeckej práce a poskytli kompletné odkazy a informačné zdroje, ktoré použili.

sf5

 

Google Science fair spolupracuje s naozaj zaujímavými sponzormi ako je LEGO Education, National Geographic, Scientific American a Virgin Galactic. Preto aj ceny, ktoré môžu výhercovia získať stoja za to.

Ak tvoj projekt rieši nejakú technologickú výzvu, môžeš sa stať výhercom Virgin galactic Pioneer Award alebo ceny LEGO Education Builder. Ak tvoj projekt ponúka nový pohľad na svet, poskytuje odpovede na dôležité otázky a podkladá ich experimentom, môžeš vyhrať cenu National Geographic Explorer Award a expedíciu do Galapág.

sf3

Taktiež vybraných 16 finalistov môže so svojím rodičom alebo mentorom poletieť do centrály Google v Mountain View v Kalifornii. Kde sa bude 11. augusta konať finále a vyhlásenie víťazov. Od finalistov sa očakáva, že budú prezentovať svoje projekty pred porotou tvorenou uznávanými vedcami, vrátane nositeľov Nobelovej ceny, hi-tech vizionárov a iných. Prvé miesto sa bude udeľovať vo všetkých vekových kategóriách. Jeden z finalistov nakoniec získa hlavnú veľkú cenu.

Zdroj: googlesciencefair.com, zdroj obrázkov: psfk.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech