Goog­le kupu­je tvor­cu pre­kla­da­ča Word Lens. Čo tým chce dosiah­nuť?

Šandi / 19. mája 2014 / Business

Za nezná­mu čias­tku Goog­le pohl­til štú­dio Quest Visu­al. To je zná­me hlav­ne vďa­ka revo­luč­né­mu pre­kla­da­ču Word Lens. Už v roku 2010 pri­šiel na trh ako apli­ká­cia pre iOS, v roku 2012 sa zame­ral na Andro­id a vla­ni aj na oku­lia­re Goog­le Glass.

 

Prekladač funguje v režime rozšírenej (augmented) reality. Ak fotoaparátom namierite na ceduľu s cudzojazyčným textom, aplikácia pôvodný text nahradí preloženou verziou. Vie pritom zmazať pôvodné písmená, vyhladiť pozadia a dokonca nový text perspektívne deformovať.

Slovník funguje aj offline a v súčasnosti vie prekladať medzi angličtinou a ruštinou, španielčinou, francúzštinou, taliančinou, nemčinou či portugalčinou. Poradí si však iba s čitateľnými tlačenými písmenami, nie ručne písanými znakmi.

Spojenie s Googlom kvôli ďalšiemu rozvoju aplikácie dáva dokonalý zmysel. Google má slovníky pre desiatky jazykov, dokáže rozpoznávať ručne písaný text, má hlasovú syntézu aj systém pre rozpoznávanie hlasu. Word Lens najskôr ako samostatná aplikácia neprežije, ale v budúcnosti sa stane súčasťou prekladača (Translator), ktorý je tiež dostupný pre Android a iOS.

Základ Word Lens bude užitočný aj pri spojení s okuliarmi Google Glass. Pri návšteve cudzej krajiny by ste nemuseli vyťahovať mobil a tlačený slovník, ale všetky texty by sa vám prekladali len tým, že by ste sa na ne pozreli práve cez okuliare. 

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)