Goog­le má záu­jem inves­to­vať do Spa­ceX

Kika Besedičová / 20. januára 2015 / Tools a produktivita

Neúnav­ný Elon Musk musí svo­ju pozor­nosť deliť medzi auto­mo­bil­ku Tes­la Motors a ves­mír­nu spo­loč­nosť Spa­ceX. Posled­né dni pat­ria pre­dov­šet­kým Spa­ceX a ves­mí­ru, kde Musk ohlá­sil veľ­ké plá­ny. Teraz sa dokon­ca dis­ku­tu­je o mož­nej spo­lu­prá­ci s Goog­le.

 

Vesmírna spoločnosť SpaceX sa pokúsila pristáť s prvým stupňom rakety FALCON 9 späť na zemi. Nepodarilo sa to, ale napriek tomu ide o obrovský úspech. Okrem toho chystá Elon Musk tiež misiu na Mars, ktorý chce kolonizovať. A v neposlednom rade sa aktuálne tiež rozhovoril o svojom staršom nápade rozniesť s pomocou mikrosatelitov internet do celého sveta.

Práve túto svoju ideu aktuálne na tlačovej konferencii SpaceX v Seattli vysvetlil podrobnejšie. Musk si predstavuje, že vesmírny internet by raz mohol siahať až k Marsu. A potrebuje údajne $ 10 mld. Aby to celé mohol rozbehnúť.

"Pre Mars bude taktiež dôležité mať globálnu komunikačnú sieť," povedal doslova Musk s odkazom na to, že dobytie Marsu považuje za jeden z hlavných cieľov svojich aktivít v rámci SpaceX.

A práve v súvislosti so všetkým vyššie uvedeným vyznieva správa o tom, že Google plánuje investovať do SpaceX miliardu dolárov značne vierohodne. Zámer rozšíriť internet po celom svete má totiž tiež Google (ale aj Facebook a ďalšie firmy). Len na to ide trochu odlišne, s pomocou nafukovacích balónov v rámci projektu Loon.

zdroj: venturebeat

Pridať komentár (0)