Goog­le vyví­ja soft­vér na vylep­še­nie foto­gra­fií v níz­kom roz­lí­še­ní

Peter Puhovich / 17. novembra 2016 / Tech a inovácie

I keď dneš­né smart­fó­ny, foto­apa­rá­ty či zrkad­lov­ky doká­žu vypro­du­ko­vať foto­gra­fie vo veľ­mi vyso­ký­ch roz­lí­še­nia­ch, pred­sa len občas natra­fí­me na neja­ké nepo­dar­ky v níz­kom roz­lí­še­ní.

Ešte väčší problém nastáva pri približovaní fotografií, kedy je možné zreteľne pozorovať jednotlivé pixely. Problém takýchto fotografií sa snaží vyriešiť Google. Tento týždeň totiž predstavil prototyp softvéru pod menom RAISR, čo je skratka pre „Rapid and Accurate Image Super-Resolution“. Jeho poslanie sme už naznačili, čiže bude vylepšovať fotografie v nízkom rozlíšení. Metóda vylepšovania sa výrazne nelíši od súčasných metód.

Vyššie je originál a nižšie výsledok z RAISR

Avšak, kým tradičné metódy vkladajú do obrázkov nové pixely na základe pevných pravidiel, RAISR sa prispôsobuje v závislosti od obrázka. Softvér vie rozlíšiť náhlu zmenu jasu a farebného prechodu, čo zvyčajne indikuje roh objektu. Výsledné fotografie sú vďaka tomu menej rozmazané. Na podobnej technológií pracuje aj startup Magic Pony, ktorý začiatkom roka odkúpil Twitter. Ten sa však zameriava na videá, čo je oveľa ťažšia úloha, keďže musí rýchlo spracovať niekoľko desiatok snímok.

Vľavo originál, vpravo RAISR. Na tomto príklade si môžeme všimnúť, že rohy objektov sú síce menej pixleované, no zároveň stále rozotrenégoogle-raisr-nahladfony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)