Har­ley-David­son sa sna­ží napo­dob­niť úspe­ch Tes­ly

Šandi / 22. júna 2014 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Har­ley-David­son odha­li­la svoj pro­jekt elek­tric­ké­ho moto­cyk­la nazva­ný Live­Wi­re. Legen­dár­na znač­ka zná­ma svo­ji­mi veľ­ký­mi ces­tov­ný­mi motor­ka­mi dúfa, že sa vďa­ka svoj­mu stro­ju sta­ne líd­rom vo vývo­ji tech­no­ló­gií a štan­dar­dov pre elek­tric­ké motor­ky. Moto­cy­kel si teraz budú môcť vyskú­šať vybra­ní zákaz­ní­ci. Zatiaľ však nie je isté, kedy by sa nový moto­cy­kel mohol začať pre­dá­vať, jeho uve­de­nie na trh môže trvať ešte nie­koľ­ko rokov.

Firma oficiálne predstaví nový model v New Yorku na udalosti určenej len pre pozvaných už dnes. Potom začnú testovacie jazdy s desiatkami jazdcov. Tento rok chce navštíviť viac ako 30 miest v USA a budúci rok by sa mal projekt rozšíriť aj do Kanady a Európy. Testovací jazdci majú firme poskytnúť spätnú väzbu, informácie od nich chce Harley využiť pre vyladenie novej motorky.

Tento posun môže byť podľa agentúry AP pre Harley veľkým rizikom, pretože v súčasnosti takmer neexistuje trh pre veľké elektrické motorky. Milióny jednostopových elektrických dopravných prostriedkov, ktoré sa každoročne predajú, sú takmer výhradne skútre a bicykle. 

Iba jeden z analytikov oslovených AP sa domnieva, že investícia veľkého výrobcu by mohla podporiť celkový dopyt. Prezident Harley-Davidson Matt Levatich zdôraznil, že Harley sa zaujíma o dlhodobý potenciál tohto trhu, bez ohľadu na súčasný dopyt, a verí, že záujem o elektrické vozidlá a motocykle porastie.

Štíhla športová motorka LiveWire, u ktorej sa nemusí radiť, dokáže zrýchliť z nuly na 60 míľ /h (96,6 km/h) za štyri sekundy. Motor je tichý, ale záber ozubených kolies vydáva zvuk ako pri vzlete tryskového lietadla.

Pred firmou však stojí vyriešenie jednej dôležité prekážky, výdrž a nabíjanie batérie. Teraz sa musí batéria nabíjať zhruba po 210 kilometroch a jej nabitie môže trvať 30 minút až hodinu.

Levatich dodal, aby sa tento trh mohol ďalej rozvíjať, bude potrebné vytvoriť všeobecné normy pre rýchlo-nabíjanie a miesta, kde si budú môcť ľudia stroje nabiť. Harley očakáva, že bude hrať kľúčovú úlohu v rozvoji štandardov pre elektrické motorky a jeho predajné siete by mohli poskytovať aj nabíjacie stanica pre všetkých vodičov. 

Levatich si zjavne myslí, že môže byť revolučný, ako Elon Musk, no v segmente motocyklov. Či tomu tak je, alebo bude, si myslím každý domyslí sám :).

 

 

Zdroj: techcrunch, youtube, mashable

Pridať komentár (0)