HER — nová sociál­na sieť pre les­bič­ky

Tomáš Kahn / 24. marca 2015 / Business

Brit­ská dat­ting app­ka HER má byť mies­tom, kde sa môžu stre­tá­vať les­bič­ky, bise­xu­ál­ne a zve­da­vé ženy. App­ka je vytvo­re­ná “les­bič­ka­mi pre les­bič­ky” a má byť lep­šie ako momen­tál­ne dostup­né dat­ting app­ky, kto­ré sú vytvo­re­né muž­mi, pod­ľa ich slov, pre mužov.

 

 

V jednoduchosti povedané, malo by sa jednať o zoznamovaciu appku pre ženy. V skutočnosti ide však o rebranding a vylepšenie sociálnej siete Dattch, ktorá už nejaký ten čas existuje. Dôvodom tejto zmeny je získanie fundingu vo výške 1M dolárov a preto sa jej founder Robin Exton rozhodol aj pre túto zmenu. Aplikácia HER je zameraná na ženy, pretože podľa jeho slov, sú terajšie zoznamovacie aplikácie zamerané predovšetkým pre mužov. HER by mala byť "sociálnou sieťou pre ženy", kde každá žena bude mať vytvorený svoj profil a algoritmus vám podľa zhody profilov bude ponúkať tie najlepšie kombinácie (ženy). V jednotlivých profiloch bude vyplnené napríklad ich obľúbené oblečenie, jedlo či miesto kam radi chodia.

 

 

 

Novinkou je aj pridanie rôznych eventov konajúcich sa vo vašom okolí a ktoré sú zamerané špeciálne pre túto komunitu. Founder Robin Exton popísal HER ako "najväčšiu komunitu žien, ktoré majú záujem o ženy".

 

zdroj: techcrunch.com 

Pridať komentár (0)