Hii­ve je nová pro­fe­si­onál­na sieť pre kre­a­tív­cov

Michal Králik: Sketcher.sk / 3. júna 2015 / Tools a produktivita

Hii­ve je nová plar­for­ma, kto­rej cie­ľom je spo­jiť port­fó­liá z Behan­ce a Dribbb­le s konek­ti­vi­tou z Lin­ke­dIn, aby sa tak sta­la kom­plet­nou strán­kou pre kre­a­tív­cov.

 

"Cheme, aby stránka bola profesionálnou sieťou pre kreatívnych ľudí." 

Hiive dovoľuje profesionálom, spoločnostiam a organizátorom kreatívne spojenie s pracovnými miestami, projektami, kurzami, znalosti a ľuďmi. Ak si kreatívny, toto je skvelé miesto, kde ukázať svoj talent, nájsť možnosti spolupráce a rozšíriť svoju sieť.

 

 

Aký je rozdiel medzi Hiive a ostatnými podobnými stránkami?

 

Na internete je už veľa podobných profesionálnych stránok. LinkedIn a ostatné kreatívne stránky ako Behance a Dribbble sú dobre známe a pomerne populárne. Avšak žiadna z nich nespája všetko na jednom mieste. A to je “diera”, ktorú by chcel vyplniť práve tento anglický projekt.

Spolu s Hiive je možné vytvoriť portfólio, zručnosti a spojiť sa s ostatnými kreatívcami. Užívatelia sa môžu učiť novým zručnostiam a kolaborovať pomocou Hiive Swarm.

 

zdroj: www.sketcher.sk

 

Pridať komentár (0)