His­tó­ria inter­ne­to­vý­ch pre­hlia­da­čov od 2008 po 2015

Rišo Néveri / 11. októbra 2015 / Lifehacking

Či veríš, či nie, boli časy, kedy Inter­net Explo­rer vlá­dol sve­tu. Neho­vo­rím, že ho kaž­dý milo­val, ale sna­ha Mic­ro­sof­tu pre­sa­dzo­vať ho v kaž­dej inšta­lá­cii Win­do­wsu vied­la k domi­nan­tným čís­lam.

 

Ako však nasledujúce mapy, vytvorené Jodym Sieradzkim dokazujú, ľudia nebudú tolerovať nekvalitný produkt do nekonečna. Mapy odhaľujú zmenu v popularite internetových prehliadačov od 2008 do súčasnosti. Je jasne vidieť ako jednotlivé prehliadače bojovali o prvenstvo a titul "prehliadač budúcnosti", ktorý získal...

 

2008 - Internet Explorer vládne svetu

 

 

2009 - Opera zažíva BOOM vo Východnej Európe

 

 

2010 - Firefox je Opera minulého roku

 

 

2011 - Chrome sa potichu vkráda na scénu

 

 

2012 - Chrome, Firefox a Internet Explorer bojujú o prvenstvo

 

 

2013 - Chrome získava prvenstvo

 

 

2014 - Safari je zrazu veľmi populárne v ... Grónsku?!

 

 

2015 - Chrome vládne svetu

 

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)