Ian Bacon sa pri­po­jil k Aero­Mo­bi­lu ako prog­ra­mo­vý mana­žér

Alexandra Dulaková / 1. októbra 2015 / Lifehacking

Aero­Mo­bil ohlá­sil ďal­šie roz­ší­re­nie svoj­ho medzi­ná­rod­né­ho tímu. V súvis­los­ti s prá­cou na cer­ti­fi­ká­cii vozid­la, spo­loč­nosť pri­ja­la skú­se­né­ho inži­nie­ra Iana Baco­na, kto­rý pri­ná­ša roz­siah­le skú­se­nos­ti z auto­mo­bi­lo­vé­ho výsku­mu a vývo­ja.

 

Inžinierska kariéra Iana Bacona zahŕňa viaceré oblasti automobilovej bezpečnosti a dizajnu. Jeho predchádzajúce skúsenosti s vládnymi reguláciami a nariadeniami, vrátane skúseností z kľúčovej pozície v spoločnosti McLaren, mu vytvorili výborné miesto v rôznorodom tíme odborníkov, ktorí pracujú na zrealizovaní vízie AeroMobilu.

Ian s jeho rozsiahlou expertízou v automobilovom priemysle, jeho nadšením pre inováciu a vývoj vozidiel, bude rozhodne prínosom v našom tíme.“ – povedal Juraj Vaculík, spoluzakladateľ a CEO AeroMobilu.

 

 

Počas prvých piatich rokoch v odvetví sa Ian venoval rozvoju svojej profesionálnej expertízy a získal tituly BEng v strojárstve a MSc v pokročilých výrobných systémoch na univerzite v Teesside. V roku 2008 sa stal autorizovaným inžinierom vďaka štúdiu v Inštitúte Strojárskych Inžinierov a neskôr pracoval na Ministerstve dopravy Veľkej Británie. Jeho úlohy boli rôznorodé od riadenia kvality až po certifikáciu vozidiel.7

 

V období rokov 2005 a 2009 Ian získal významnejšie postavenie v rámci Ministerstva dopravy, keď dozeral na zavedenie vládnych iniciatív ohľadne zvýšenia bezpečnosti na cestách. Viedol tím viac ako 200 výkonných pracovníkov, ktorí zaviedli tieto nové pravidlá bezpečnosti.

 

Počas nasledujúcich rokov sa Ian venoval, v rôznych manažérskych pozíciách, technologickému manažmentu a výrobe. Ian pracoval v spoločnosti McLaren Automotive od roku 2009 na pozícii Senior Engineer, ktorý bol priamo zodpovedný za celkový certifikačný a emisný program motorov modelu MP4-12C od fázy konceptu až po produkciu počas 18. mesiacov. Ian zároveň strategicky pomáhal pri budovaní vzťahov s medzinárodnými vládnymi agentúrami v rámci ekologických predpisov “Green House Gas” v USA a EU.

  

 

Ian prichádza do AeroMobilu z britskej asociácie Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), ktorá sa zaoberá podporou automobilového priemyslu. V SMMT pracoval od roku 2011 ako Senior Technical Manager a jeho úlohou bolo riadiť projekty novej generácie predpisov pre automobilové regulácie a štandardy, ktoré boli prejednávané na medzinárodných úrovniach.

 

Stal sa tiež vyhľadávaným poradcom vrcholových manažmentov v automobilovom priemysle a pomáhal hodnotiť inovácie v odvetví z pohľadu ich súladu s reguláciou.

 

Zdroj: Aeromobil Press  

Pridať komentár (0)