Ikea otvo­rila múzeum, ktoré doku­men­tuje 20 000 iko­nic­kých, ale aj nešťast­ných pro­duk­tov naprieč deká­dami

Barbora Varádyova, sketcher.sk / 7. júla 2016 / Tech a inovácie

V mes­tečku Älm­hult, kde kedysi zakla­da­teľ firmy Ingvar Kam­pard otvo­ril prvú pobočku Ikea, v týchto dňoch pre­behlo otvo­re­nie prvého múzea. Skladá sa z hlav­nej a dočas­nej expo­zí­cie, obchodu, vzde­lá­va­cích zaria­dení a pocho­pi­teľne, reštau­rá­cie.

Výstava doku­men­tuje okolo 20 000 iko­nic­kých, ale aj nešťast­ných pro­duk­tov naprieč deká­dami od roku 1958. Dočasná expo­zí­cia sa mení dva krát ročne, momen­tálne ponúka inšta­lá­ciu kuchyne zame­ranú na malé deti, osoby so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím a budúc­nosť vare­nia.

ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_0ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_2
ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_3ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_4ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_5ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_7ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_8ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_9sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: dee­zen

Pridať komentár (0)