INFO­GRA­FI­KA: 18 chýb, kto­ré zabí­ja­jú star­tu­py

Lukáš Gašparík jr. / 10. apríla 2015 / Tools a produktivita

Naj­čas­tej­šie chy­by, o kto­rý­ch star­tu­py vedia a aj napriek tomu ich robia. Vyhni­te sa im a pre­meň­te svoj star­tup na úspe­ch.

 

 

zdroj: http://fundersandfounders.com/

Pridať komentár (0)