INFO­GRA­FIKA: 18 chýb, ktoré zabí­jajú star­tupy

Lukáš Gašparík jr. / 10. apríl 2015 / Tools a produktivita

Naj­čas­tej­šie chyby, o kto­rých star­tupy vedia a aj napriek tomu ich robia. Vyhnite sa im a pre­meňte svoj star­tup na úspech.

zdroj: http://fundersandfounders.com/

Pridať komentár (0)