Interiér IBM Digital Sales posúva pracovné prostredie na novú úroveň

  • Projekt pre "ajťákov". Aké sú pracovné priestory veľkej medzinárodnej firmy v Bratislave? Ako spolupracujú miestni architekti s korporátnym kolegom za morom?
dsc_4172
Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs - IBM
  • Projekt pre "ajťákov". Aké sú pracovné priestory veľkej medzinárodnej firmy v Bratislave? Ako spolupracujú miestni architekti s korporátnym kolegom za morom?

Interiér pre nadnárodnú spoločnosť IBM v budove WestendGate v Bratislave bol navrhnutý pre špecializované oddelenie Digital Sales, ktoré poskytuje služby prostredníctvom videohovorov so zákazníkom. Dôraz bol kladený na optimálne svetelné a akustické podmienky ako aj na vytvorenie jednotnej korporátnej identity priestoru. Celkovo je IBM v tejto budove na 24 400m2 s viac ako 2500 zamestnancami.

„Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.“

Priestor je na 1.NP a je riešený prevažne ako „open space“. Pozdĺž fasády sú umiestnené pracovné miesta, oddelené akustickými paravanmi a posuvnými popisovateľnými zasklenými priečkami do výšky 1,8m. Tieto priečky slúžia na komunikáciu s klientom. Zasadacie miestnosti, tiché miestnosti na sústredenú prácu, oddychová zóna a kuchynka sú od ostatného priestoru oddelené celopresklenými akustickými priečkami. Spoločnosť IBM, ktorá je jedným z lídrov v oblasti IT technológií, kládla zvýšenú pozornosť aj na vybavenie zasadacích miestností kvalitnou audiovizuálnou technikou. Na stenách zasadacích miestností boli použité celoplošné akusticky pohltivé obklady. Rovnako aj podhľady sú v celom priestore akustické.  Farebnosť a použité materiály boli navrhnuté v súlade s firemnou kultúrou. Snahou bolo vytvoriť svetlý, vzdušný a moderný interiér.

O tvorbe súčasného pracovného prostredia sme sa rozprávali s architektom Jurajom Sumbalom:

Váš ateliér sa podieľal na množstve kancelárskych priestorov realizovaných po celom Slovensku. V roku 2010 ste pre IBM zariaďovali ich ústredie v Bratislave. Ako sa začala vaša spolupráca?

J.S: Nakoľko sme mali skúsenosti z realizáciou väčších kancelárskych projektov, boli sme v roku 2008 oslovení s ponukou na spoluprácu s architektom IBM, ktorý navrhol koncept riešenia nových priestorov ústredia. My sme jeho návrh prispôsobili a dotiahli do realizácie. Postupne sme sa oboznámili s fungovaním a špeckými požiadavkami firmy a po úspešne zrealizovanom projekte sme mohli pokračovať v spolupráci na ďalších projektoch IBM.

Ako prebiehala spolupráca s architektkou IBM May Kirk, aká bola jej úloha v projekte?

J.S: May Kirk je internou architektou IBM v USA a má na starosti okrem iného aj nové lokácie oddelenia Digital Sales. Toto oddelenie má odlišné požiadavky na kancelárske priestory ako zvyšok firmy. Jej úlohou bolo najmä kontrolovať súlad návrhu s požiadavkami oddelenia, bola dôležitou súčasťou tímu, aj keď pracovala na diaľku. Bolo potrebné sa vysporiadať s časovým posunom.

Máte ako architekti možnosť výraznejšie zasahovať do prevádzky a fungovania kancelárií, alebo je prevádzka vopred jasne nalinkovaná?

J.S: Prevádzka kancelárskych priestorov sa dosť líši podľa zamerania spoločnosti. Mnohé stereotypy sa postupne menia s príchodom nových technológií a spôsob fungovania firmy sa vyvíja. Samozrejme architekt má možnosť v určitej miere zasiahnuť do prevádzky, najmä v priestoroch , ktoré nie sú natoľko ovplyvnené technológiami.

Ako ovplyvnil technologický pokrok návrh kancelárii pre lídra v oblasti IT? Zaujímavé by bolo porovnanie s projektom z roku 2010.

J.S: Pozorovali sme zaujímavé tendencie vo fungovaní firmy, najmä v oblasti vnútornej komunikácie, ale aj komunikácie s klientom. V roku 2010 bolo potrebné eliminovať hluk z telefonovania vo veľkopriestorovej kancelárii, preto sa robili malé miestnosti na telefonovanie. Telefónne miestnosti sa osvedčili a navrhujeme ich aj v súčasnosti, kedy sa využívajú aj na krátkodobú sústredenú prácu. Dnes sa orientujeme viac na spoločné priestory, kde môžu ľudia komunikovať „face to face“, kedy sa problémy riešia efektívnejšie. Namiesto uzavretých zasadačiek, sa do kancelárií dostávajú menšie neformálne priestory na rýchle stretnutia. Ďalšou oblasťou je komunikácia na diaľku prostredníctvom videokonferencií a digitálne prezentácie. Projektory a plátna nahrádzajú veľkoformátové LCD obrazovky s kamerami a mikrofónmi. Veľký dôraz je preto kladený na dobrú akustiku priestorov.

Mal investor špecifické požiadavky alebo prvky, ktoré požadoval zachovať pri návrhu kancelárií?

Pilotným projektom Digital Sales bola kancelária v Dallase, potom v Európe to bola pobočka v Dubline, kde sa nastavili určité pravidlá, ktoré sme aj my museli dodržať. Určená bola farebná škála aj niektoré nábytky a materiály.

Ako vidíte budúcnosť pracovných priestorov?

J.S: Momentálne vidíme trend zdieľaných pracovných miest, najmä na pozíciach ktoré to umožňujú. Práca z domu je alternatívou štandardnej kancelárie, ale má aj svoje obmedzenia hlavne v osobnej komunikácii. Osobný kontakt namiesto mailu a telefonátu je čoraz potrebnejší, keď sa v množstve digitálnych informácií strácajú tie dôležité. Vytvorenie domáceho prostredia v práci je z hľadiska architektúry lákavou cestou. Niekedy sa tieto priestory však nevyužívajú natoľko, ako by sme čakali.  Zatiaľ je to problém skôr mentálny, ktorý sa časom prekoná.

Bola práca pre „ajťákov“ voľnejšia, kreatívnejšia, alebo zábavnejšia?

J.S: Spoločnosť IBM je veľká nadnárodná firma, ktorá má určité štandardy, ktoré treba rešpektovať, pracovať s nimi a zakomponovať ich do návrhu. Zároveň slovenská pobočka je dynamická a mladá a ľudia majú chuť meniť veci k lepšiemu, preto nové riešenia sú vždy vítané. Je to do veľkej miery o ľuďoch s ktorými spolupracujete a s tými z IBM je práca zábavná.

Podrobnejšie vám interiér i jeho architektonické riešenie priblížia nasledovné obrázky (foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM):

foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM 

 foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM

 foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM

 foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM

 foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM

 foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM

 foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM

 foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM

 foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM

 foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM

 foto: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs – IBM

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech