IT Expo Košice 2015

Tina Stremenová / 13. marec 2015 / Tools a produktivita

V stredu, 10. marca zažili Košice svoje IT Expo, ktoré sa konalo v pries­to­roch uni­ver­zit­nej kniž­nice Tech­nic­kej Uni­ver­zity. Výstavné pries­tory so spo­loč­nos­ťami ako Lenovo, Sam­sung, Cre­a­tive, Eset a kopu ďal­ších, boli otvo­rené až do neskorých popo­lud­ňaj­ších hodín. Okrem toho vás tu čakali aj works­hopy a ukážky pro­duk­tov, ktoré si bolo možné vyskúšať priamo na mieste. Pre tých čo to nestihli, pozrite si aspoň fotky.

Rozmýšľate nad kúpou note­bo­oku? Mohli ste si tu otes­to­vať hneď niekoľko typov od Asusu, Lenova, Aceru, DELL a MSI. 

A rov­nako to bolo aj s mobilmi od Asusu, Lenova, Sam­sungu a ďalších. 

Na Expe tiež mali svoj stánok GDG Košice (Google Deve­lo­per Group), ktorí uka­zo­vali napríklad Google glass. Ponúkali aj možnosť registrácie na Košické pre­mie­ta­nie májového eventu Google I/O v Cine­maxe, ktorú spus­tili len včera. A vidíte to zaria­de­nie na tlačenie registračných lístkov? Tak to si cha­lani pos­kla­dali sami len deň predtým :) 

Našli sme tu niečo pre foto­gra­fov, okrem profesionálnych kúskov tu bol aj takýto foťáčik na sel­fie od Canonu. 

Nechýbali pravdaže ani hry, pre mnohých hlavná atrak­cia. A predsa na čom inom by ste ich mali hrať ako na známych počítačoch Alien­ware od Dellu, doslova rôznych tva­rov a veľkostí. 

Alebo ste si mohli skúsiť pos­kla­dať počítač — koľko skru­tiek vám zostane?

Pre­bie­hali aj rôzne prednášky ako táto od spoločnosti Canon a po nej od spoločnosti MSI, všetko s pomerne vyso­kou účasťou. 

Aj tento rok bolo na IT Expo požehnane stánkov a môžem pove­dať, že aj poriadne množstvo zve­da­cov. Veď prečo si tieto veci nevýskúšať aj naživo? Všetci všetko s rados­ťou ukázali, odpre­zen­to­vali a pora­dili. Teraz nám už ostáva len čakať a tešiť sa na ďalšie IT Expo o rok.

Pridať komentár (0)