Je to oficiálne. Angličtina už na školách nebude povinná tak, ako doposiaľ

  • Povinná angličtina od 3. ročníka a k nej druhý voliteľný jazyk od siedmej triedy
  • Takto to dnes vyzerá v základných školách. Ministerka školstva však dá školám možnosť výberu
  • Deti by si tak ako prvý cudzí jazyk mohli vybrať napríklad aj nemčinu, španielčinu či poľštinu
slowe
pixabay.com,pexels.com
  • Povinná angličtina od 3. ročníka a k nej druhý voliteľný jazyk od siedmej triedy
  • Takto to dnes vyzerá v základných školách. Ministerka školstva však dá školám možnosť výberu
  • Deti by si tak ako prvý cudzí jazyk mohli vybrať napríklad aj nemčinu, španielčinu či poľštinu

Od septembra sa obnovuje možnosť výberu prvého cudzieho jazyka, ktorý sa žiaci môžu učiť na základnej škole. Od zavedenia povinnej angličtiny ako prvého cudzieho jazyka sa totiž podľa ministerstva dramaticky znížil rozsah vyučovania iných cudzích jazykov.

Výrazne sa zhoršili aj výsledky maturantov, a to najmä z nemeckého jazyka. Na základné školy sa preto vráti možnosť výberu aj iného než anglického jazyka, pokiaľ je záujem zo strany žiakov a ich škola im vie zabezpečiť výuku či už nemčiny, francúzštiny, ruštiny, španielčiny, alebo taliančiny. Angličtina na ZŠ tak bude povinná vtedy, ak je to druhý jazyk a prvý jazyk si žiak vybral iný než angličtinu.

„Ide o opatrenie, ktoré sa bude zavádzať na dobrovoľnej báze to znamená, že bude tento iný cudzí jazyk vyučovaný na ZŠ pokiaľ bude záujem zo strany rodičov a taktiež, keď bude mať škola kapacitu a kvalifikačné predpoklady na to, aby na patričnej úrovni vyučovala,” uviedla vo svojom oficiálnom vyjadrení ministerka školstva Martina Lubyová.

zdroj: pexels.com

Nemá tak ísť o povinnosť a podľa ministerstva by táto novinka nemala viesť k dodatočným stresom pre školy.

„Naopak, mnohí pedagógovia, ktorí túto kvalifikáciu v minulosti stratili, pretože sa zrušilo vyučovanie cudzích jazykov, sa k nej môžu vrátiť a ďalší pedagógovia si v rámci nového vzdelávacieho systému môžu svoju jazykovú kvalifikáciu rozšíriť ,” pokračuje Lubyová.

Ministerka školstva v tomto smere podotýka, že vďaka kvalifikácii si učitelia budú môcť pripísať aj maximálny príplatok za vzdelávanie a to vo výške 12 % k platu.

zdroj: pexels.com

Ministerstvo upozorňuje rodičov, že ak chcú, aby sa ich deti uplatnili na trhu práce a vo firmách, kde sa vyžadujú aj iné jazyky ako angličtina, mali by sa ich deti začať učiť napríklad nemčinu už na základnej škole. Nakoľko by takýmto spôsobom mohli cudzí jazyk dobudúcna ovládať na lepšej úrovni, než keby sa ho začali učiť až v neskoršom veku. Ministerstvo však stále ráta s tým, že angličtina zostane dominantým cudzím jazykom a bude si ju vyberať väčšina žiakov.

Ako sú na tom Slováci s angličtinou?

Podľa zistení portálu Profesia je zjavné, že pracovné ponuky písané v anglickom jazyku uchádzačov mierne odrádzajú. Kým na slovenskú ponuku príde priemerne 16 reakcií, na ponuku v anglickom jazyku je to 7 zaslaných životopisov. Na druhej strane, ak Slováci ovládajú anglický jazyk, tak väčšina ho vie na pokročilej úrovni (B1 a B2), čo pomerne presne odpovedá dopytu.

zdroj: pexels.com

Najväčšie chyby v angličtine z pohľadu jednotlivých oblastí máme podľa pracovného portálu Profesia v gramatike. S pasívnym používaním jazyka, ako je čítanie a počúvanie, sme na tom viac ako dobre.

zdroj: minedu.sk, profesia.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK