Kamenné námestie dostalo zeleň, no prekrýva ju reklama

  • V Bratislave je pred voľbami všetko možné
  • Kamenné námestie dostalo po desiatich rokoch novú zeleň
  • Naoko z námestia zmizli aj bezdomovci
ba
Facebook PDCS, bratislava.sk
  • V Bratislave je pred voľbami všetko možné
  • Kamenné námestie dostalo po desiatich rokoch novú zeleň
  • Naoko z námestia zmizli aj bezdomovci

Bratislavské Kamenné námestie je dlhodobo hanbou Bratislavy. Jeho kompletnej obnovy sme sa síce nedočkali a na pár rokov nám zrejme bude musieť postačiť jeho čiastočná rekonštrukcia. Mnohí by si tu vedeli predstaviť aspoň malý park s minimom betónu, keď už je Bratislava aj oficiálne tým zeleným mestom. Betón síce zmizne, no nahradí ho dlažba.

S revitalizáciou Kamenného námestia začalo hlavné mesto už v auguste a aktuálne sa dokončujú posledné úpravy povrchu námestia. Pribudla zeleň či zavlažovacie kvetináče. Na novú výsadbu sa však musíme pozerať len cez niekoľko metrové trojnožkové billboardy, bez ktorých zrejme v Bratislave nemôže zostať žiaden verejný priestor. Dostatočný tlak by však mohol dopomôcť k ich odstráneniu, teda aspoň do skončenia volebného obdobia.

Z námestie zmizli aj stánky, ktoré boli pre mnohých Bratislavčanov tŕňom v oku. Aj keď pár ne­le­gál­nych stán­kov z ná­mes­tia ubudlo, iné sa ob­ja­vili. Po­zor­nosti oko­lo­idú­cich ur­čite ne­ušla in­šta­lá­cia no­vého kon­taj­nera, priamo pred vcho­dom do ob­chod­ného domu, do kto­rého sa na­sťa­ho­vala pre­vádzka so špor­to­vou obu­vou a ob­le­če­ním brands24, no ob­ja­vil sa aj nový street-food Choco Ke­bab.

O správu námestia sa na základe návrhov Aliancie Stará tržnica a Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť bude starať hlavné mesto v spolupráci s partnermi pôsobiacimi na námestí – firmami či prevádzkami, ktoré tu pôsobia.

Do revitalizácie námestia hlavné mesto investovalo 150 000 eur. Mesto v spolupráci s  Alianciou Stará tržnica osadí na námestí ešte nové lavičky a nové osvetlenie. Kapitolou samou o sebe sú bezdomovci, ktorí tu dlhé roky mali svoje záchytné body. Dnes ich tam však už neuvidíš. Mohlo by sa zdať, že mesto ich neľahkú situáciu vyriešilo. Nájdeš ich však len o kúsok ďalej v okolí Hlavného námestie, kde nebudú “zavadzať” pri úprave Kamenného námestia.

Podľa posledného sčítania, ktoré sa uskutočnilo  pred dvomi rokmi bolo v hlavnom meste 2064 ľudí bez domova. Toto číslo však v skutočnosti môže byť až dvojnásobne vyššie. Podľa ďalších združení a ľudí, ktorí bezdomovcom denne pomáhajú a pracujú, je v Bratislave 4 až 5-tisíc bezdomovcov.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech