Joe Biden


O kategórii Joe Biden

Americký prezident je jedným z najvýznamnejších politikov súčasného sveta, ktorý je pri dôležitých momentoch a sám ich vytvára. My jeho pôsobenie sledujeme.