Klenoty Aurum pokračujú v kontroverznej kampani. Na Slovákov vytiahli ďalšie „múdrosti“

  • Slovenským internetom sa ešte pred pár týždňami šírila virálna kampaň, ktorá bola vyskladaná z odvážnych vizuálov
  • Stála za ňou značka Klenoty Aurum, ktorá si na bilbordoch a na internete nedávala servítku pored ústa
  • A aktuálne ukázala ďalšie vizuály, ktoré opäť zaujali
aurum
Facebook Klenoty Aurum
  • Slovenským internetom sa ešte pred pár týždňami šírila virálna kampaň, ktorá bola vyskladaná z odvážnych vizuálov
  • Stála za ňou značka Klenoty Aurum, ktorá si na bilbordoch a na internete nedávala servítku pored ústa
  • A aktuálne ukázala ďalšie vizuály, ktoré opäť zaujali

Provokatívnym vizuálom značky Klenoty Aurum ešte neodzvonilo. Značka na svojom Facebooku ukázala ďalšie, ktoré sa nesú v podobnom duchu.

Po tom, čo na jednej z reklám vyzývala mužov, aby aspoň raz neboli ko*oti a ko­nečne žene kúpili luxusný náramok prichádza s oveľa vľúdnejším copywritingom.

Na jednom z nich predáva prsteň s textom „Zostáva už len pár dní do jej narodenín a ona si stále myslí, že to schovávaš v šuflíku v práci“, na ďalšom hovorí, že ženy nezabúdajú, ženy archivujú. „Tvoja posledná šanca na delete z archívu. Zachráň sa“.

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: Facebook Klenoty Aurum

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: Facebook Klenoty Aurum

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: Facebook Klenoty Aurum

Ako v rozhovore pre Sketcher uviedla marketingová manažérka Klenoty Aurum Lívia Franková, cieľom kampane je upozorniť na novú a zároveň cenovo dostupnú ponuku briliantových šperkov, ktoré má značka vo svojom portfóliu.

Značka zistila, že svet šperkov je často vnímaný najmä zo ženského pohľadu optikou noblesy, vznešenosti a nadnesenosti a zabúda sa na to, že šperk je často aj prostriedkom na poďakovanie sa, či „vy­žeh­le­nie si“ ne­ja­kého pre­hrešku.

„Roz­hodli sme sa, že de­mas­ku­jeme re­a­litu a ne­bu­deme tvr­diť, že šperky vy­hľa­dá­vajú iba vy­špor­to­vaní páni v dra­hých ob­le­koch, ktorí dr­žia ružu me­dzi zu­bami. Naši kli­enti sú rôzni a vieme, že mnohí sa ne­han­bia, že šperk vlastne ku­pujú aj zo zišt­ných dô­vo­dov. Zvo­lili sme formu, ktorá pra­cuje s nad­sáz­kou a je sa­moz­rejme ko­mu­ni­kač­nou ka­ri­ka­tú­rou a v nej sa na­ozaj nedá pra­co­vať s po­li­tic­kou ko­rekt­nos­ťou. Lebo bude ne­úp­rimná a nudná,“ dodáva.

Viac o kampani čítaj TU!

Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: Klenoty Aurum
Zobraziť celú galériu (5)
zdroj: Klenoty Aurum

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech