Kontroverznú kampaň FITTIN-u už rieši aj Sexistický kix. Spolu s ďalšími „šťavnatými“ reklamami

  • Treba byť fér a povedať, že FITINN nie je jedinou značkou, ktorej sa podarilo šliapnuť o krok vedľa
  • Aj tento rok prichádza súťaž Sexistický kix s nomináciami na anticenu za najsexistickejšiu reklamu na Slovensku
  • Víťazi budú známi už 28. novembra 2019
Sexistický kix
Sexistický kix
  • Treba byť fér a povedať, že FITINN nie je jedinou značkou, ktorej sa podarilo šliapnuť o krok vedľa
  • Aj tento rok prichádza súťaž Sexistický kix s nomináciami na anticenu za najsexistickejšiu reklamu na Slovensku
  • Víťazi budú známi už 28. novembra 2019

Anticena Sexistický kix, ktorá už po štvrtýkrát ocení najsexistickejšiu reklamu roka, pozná nominácie. Medzi nominovanými je opäť polícia ale aj hasičský zbor. Do výberu sa dostala aj nedávna kampaň sieti posilňovní FITINN, o ktorej si môžeš viac prečítať TU.

„Podobne ako v minulých ročníkoch, aj tentokrát ľudia nominovali reklamy malých firiem, ale i veľkých spoločností, akými sú napríklad Volvo, Tefal, Hornbach a ďalšie. Medzi nomináciami, ktoré sme prijímali už od apríla, sa objavili tiež komunikačné vizuály verejných inštitúcií, konkrétne Polície SR a Hasičského a záchranného zboru, ako aj politickej strany. Zvýšený počet nominovaných reklám s prvkami násilia sme zaznamenali počas Veľkej noci,“ zhodnotila prihlásené reklamy spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix Jitka Dvořáková.

O minuloročných víťazoch sa môžeš viac dozvedieť tu>>>8 šťavnatých reklám, ktoré Slováci považujú za sexistické

Najväčšie kixy z reklám nominované na Sexistický kix

Sexistický príspevok v komunikácii na sociálnych sieťach polície sa medzi nomináciami na anticenu neobjavil prvýkrát. Už minulý rok zverejnila polícia fotografiu, na ktorej bola policajtka v službe zobrazená ako sexuálny objekt, a tentokrát sa vo svojej komunikácii opäť nevyhla sexizmu, o čom svedčí fotografia policajtky doplnená nevhodným sprievodným textom príspevku.

Sexistický kix
zdroj: Sexistický kix

Sexistickým spôsobom sa na sociálnych sieťach prezentoval aj Hasičský a záchranný zbor, ktorý uverejnil fotografiu obnaženej hasičky.

Sexistický kix
zdroj: Sexistický kix

Každoročne sú nominované aj vizuály menších a menej známych firiem – často ide o stavebné firmy, autoservisy, požičovne áut, bary či reštaurácie, ale objavujú sa aj veľké značky, tento rok napríklad Volvo, Hornbach, Tefal, Pelikan či JOJO.

Iniciatíva Sexistický kix adresovala dvom z nich otvorené listy s upozornením na problematickosť vizuálov a ponúkla im v prípade záujmu konzultáciu v oblasti nesexistickej reklamy. List adresovaný Tefalu bol reakciou na príspevok spoločnosti na sociálnej sieti, v ktorom bola zobrazená panvica ako veľkonočný korbáč spolu so sloganom „Keď nemáte korbáč… ale jemne“. Iniciatíva v liste vyjadrila názor, že „zľahčovanie násilia v reklamách vedie k jeho normalizovaniu v spoločnosti. Takéto prezentovanie vnímame ako prekročenie hranice etickosti reklamy.“

Sexistický kix
zdroj: Sexistický kix

Druhý list iniciatíva zaslala spoločnosti Hornbach, ktorá sa v minulosti prezentovala práve reklamou narúšajúcou stereotypy.

„Keďže firma Hornbach vo svojich reklamách zvykla búrať rodové stereotypy a prinášať skôr ukážkové príklady nesexistických reklám, veľmi nás prekvapila jej tohtoročná komunikácia využívajúca sexualizáciu, mýtus krásy a spredmetňovanie. Rozhodli sme sa preto spoločnosť na nevhodnosť takejto reklamy upozorniť a vyjadriť svoje sklamanie,“ povedala spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix Diana Gregorová.

Sexistický kix
zdroj: Sexistický kix

Nomináciu na Sexistický kix získala aj spoločnosť Klimareal.

Rôznorodosť sexistickej reklamy sa prejavila aj v tohtoročných nomináciách. Okrem zobrazovania častí ľudských tiel bez súvislosti s promovaným produktom alebo službou je nominovaných viac reklám s využitím prvkov násilia, ktoré sa objavili prevažne v období Veľkej noci.

Problémové sú tiež vizuály, ktoré využívajú mýtus krásy a prepájajú ho s tzv. bodyshamingom (teda s výsmechom ľudí, ktorých telá sa tomuto mýtu vymykajú). Výrazným príkladom z tejto kategórie je tento rok kampaň posilňovne FITINN, ktorá sa snaží získať klientov a klientky zosmiešňovaním a ponižovaním.

Sexistický kix
zdroj: Sexistický kix
  • Ďalšie nominácie na víťazov súťaže Sexistický kix si môžeš pozrieť TU.

Prečo sexizmus do reklamy nepatrí?

Sexistický kix je projekt, ktorý poukazuje na to, aké konkrétne typy sexistických prvkov reklama zneužíva a ako ich používaním prispieva k znevýhodňovaniu na základe pohlavia a posilňovaniu rodovej nerovnosti v spoločnosti. Pokiaľ reklama prezentuje človeka ako objekt, dáva tým spoločnosti signál, že takéto vnímanie je v poriadku.

Zámerom anticeny nie je pranierovať zadávateľov, pretože sexistický kix Sexistický kix nevylučuje, že ten istý zadávateľ môže mať zároveň reklamnú kampaň bez sexistického obsahu, alebo sa správať ekologicky či nediskriminačne k svojim zamestnankyniam, zamestnancom a potenciálnej klientele.

Anticena Sexistický kix vytvára priestor, v ktorom sa ženy a muži môžu ohradiť proti sexizmu i rodovo podmienenej diskriminácii a hovoriť o ich dôsledkoch. Chce prispieť k iniciovaniu zmien nielen v reklamnej praxi, ale aj v našich každodenných životoch.

Kto za cenou stojí?

Sexistický kix je inciatívou aliancie žien – Cesta späť, ktorá je dcérskou organizáciou mimovládnej organizácie Aliancia žien Slovenska, ktorá sa zameriava na obhajobu ženských práv. Už od svojho vzniku sa venovala najmä problematike obchodovania s ľuďmi a obetiam sexuálneho zneužívania a nútených prác bez rozdielu národnosti, rasy, etnickej príslušnosti a náboženského vyznania.

Aktuálne sa sústredí na riešenie domáceho a rodovo podmieneného násilia, ale aj násilia na ženách v reklame, ktorá je dôsledkom nevyrovnaného postavenia žien v spoločnosti.

Verejnosť môže aj tento rok hlasovať o tom, ktoré z nominovaných reklám na anticenu považuje za najsexistickejšie. Hlasovať môžeš TU.

O anticene bude okrem verejnosti počas októbra rozhodovať aj odborná porota. Výsledky budú vyhlásené v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách – 28. novembra 2019.

Zdroj: sexistickykix.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech