KVÍZ: Lidl takýmto testom kontroluje schopnosti uchádzačov. Ak ho u nich zvládneš, zavolajú ťa na pohovor na manažérsku pozíciu

 • Práca v Lidli je pre mladých ľudí veľmi atraktívna, na manažérske pozície sa však môžu dostať len tí najlepší
 • Obľúbený reťazec aktuálne hľadá manažérov predajní a regionálnych manažérov, ktorí budú mať v rukách veľkú zodpovednosť
 • Uchádzači však musia prejsť testom kognitívnych schopností. Orientačné otázky si je možné vyskúšať v kvíze
lidlthumb
 • Práca v Lidli je pre mladých ľudí veľmi atraktívna, na manažérske pozície sa však môžu dostať len tí najlepší
 • Obľúbený reťazec aktuálne hľadá manažérov predajní a regionálnych manažérov, ktorí budú mať v rukách veľkú zodpovednosť
 • Uchádzači však musia prejsť testom kognitívnych schopností. Orientačné otázky si je možné vyskúšať v kvíze

Lidl v súčasnosti patrí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov pre mladých ľudí. Známy je tým, že zamestnancom poskytuje veľký kariérny rast, skúsenosti, slušnú mzdu ale aj zaujímavé benefity – napríklad ako keď počas prvej vlny pandémie zamestnancom prerozdelili viac ako 1 milión eur v bonusoch.

Reťazec však jedným dychom priznáva, že je to makačka a práca si vyžaduje skutočnú zodpovednosť. Predovšetkým pozície manažérov predajní a regionálnych manažérov, ktoré Lidl práve hľadá.

> Manažéri predajní sú šéfmi chodu pridelenej predajne. Plánujú ciele, vplývajú na ekonomické výsledky, implementujú riešenia a vedú tím približne 30 ľudí. Starajú sa o objednávanie a zásobovanie potravín, inventúru či psychológiu rozmiestnenia tovaru.

> Regionálni manažéri zasa šéfujú trom až piatim predajniam v regióne a manažérom predajní pomáhajú zvládať väčšie úlohy. Kontrolujú ekonomické výsledky a sledujú, či sa úlohy plnia najlepšie, ako by sa mohli.

Viac informácií o pozíciách je na webe kariera.lidl.sk.

zdroj: Matúš Majer/Startitup

Lidl sľubuje fulltime prácu na dobu neurčitú s viac než slušnou mzdou. Reťazec je známy zamestnaneckou stabilitou a nízkou fluktuáciou ľudí, o neočakávané situácie tak netreba mať strach. Mzda prichádza ruka v ruke aj s dlhým zoznamom benefitov.

Predajňa Lidl je však komplikovaný ekosystém, ktorý si vyžaduje skutočne schopnú ruku. Lidl preto uchádzačom na manažérske pozície dáva 30-minútové testy kognitívnych schopností, pozostávajúce z úloh, ktoré pravidelne musia manažéri riešiť. Lidl nám dal orientačné otázky k dispozícii a podobným úlohám budú ľudia čeliť aj v skutočnom teste.

Reťazec okrem toho požaduje dvojročné skúsenosti s vedením tímu, vodičák, flexibilitu a vzťah k retailu. Zvládol by si viesť svoj vlastný obchod?


Aktualizácia, 21.10.: Kvíz je nezáväzný – v prípade záujmu je nutné vyplniť žiadosť o konkrétnu pozíciu a následne vyplniť reálny test na kariera.lidl.sk.

Lidl medzi seba môže prijať len tých najlepších, niektoré otázky teda nebudú jednoduché. Ktoré dve mriežky napravo sa riadia rovnakým pravidlom ako mriežky naľavo?

Mriežky2 Lidl

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

Ktoré z dvoch mriežok napravo sa riadia rovnakým pravidlom ako mriežky naľavo?

Mriežky3 Lidl

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

Ktoré z dvoch mriežok napravo sa riadia rovnakým pravidlom ako mriežky naľavo?

Mriežky Lidl

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

Pozri sa na graf. Vyplýva z neho pravdivosť výroku: „Kúpna sila určitého odvetvia zákazníckeho segmentu 3 činí 2,6 miliardy eur ročne“?

Segment Lidl
Správne! Nesprávne!

Pozri sa na graf. Vo fiškálnom roku 5 mala firma približne o 20 000 zamestnancov menej ako vo fiškálnom roku 4. Je to pravda?

Lidl Zamestnanci Lidl
Správne! Nesprávne!

Pozri sa na tabuľku. Hodnota kmeňových akcií bola nižšia na konci fiškálneho roku 7 ako na jeho začiatku. Je to pravda?

Fiškálný rok
Správne! Nesprávne!

Prečítaj si text. Ak by bol na základe návrhu dozornej rady a výkonnej rady vyčlenený čistý zisk za daný rok, muselo by to byť schválené akcionármi. Je to pravda?

Zhromaždenie akcionárov Lidl
Správne! Nesprávne!

Prečítaj si text. Cieľové regióny firmy Evergreen s.r.o. sa nachádzajú iba v Európe. Je to pravda?

Ciele skupiny Lidl
Správne! Nesprávne!

Prečítaj si text. Členovia tlačového klubu firmy Evergreen s.r.o. obdržia relevantné informácie e-mailom. Je to pravda?

tlač Lidl
Správne! Nesprávne!

Vyhodnotenie: Zvládol by si prácu v Lidli?
Bohužiaľ, šancu na regionálneho manažéra a manažéra predajne máš len vtedy, keď zvládneš aspoň 8 správnych odpovedí. Lidl však ponúka veľké množstvo iných pracovných pozícií, všetký nájdeš na kariera.lidl.sk.

Gratulujeme! V Lidli sa o teba pobijú
Teraz si už len stačí vybrať, o akú pozíciu máš záujem.
Manažér predajne zodpovedá za chod pridelenej predajne, objednávky, rozmiestnenie tovaru a ekonomické výsledky. Vedie tím cca 30 ľudí.
Regionálny manažér zodpovedá za chod viacerých predajní v regióne a ich spoločné výsledky. Dohliada na implementáciu riešení a pôsobí ako support pre región.

Regionálni manažéri a manažéri predajne v kocke:

 • vedú jednu alebo viac predajní, zodpovedajú za jej ekonomické výsledky a plnenie dlhodobých cieľov
 • vedú stredne veľký tím ľudí, plánujú im úlohy, prácu a zmeny
 • diktujú procesy ako objednávanie, zásobovanie, distribúciu, inventúru či rozmiestnenie tovaru, a to v súlade s firemnými pravidlami
 • nastavujú ukazovatele spokojnosti zákazníkov aj finančnej výkonnosti predajne
 • sami vplývajú na vzhľad a rozmiestnenie predajnej plochy a tým pádom aj spokojnosti zákazníka
 • ich rozhodnutia tým pádom vplývajú na samotný obrat predajne – v rukách tak majú veľkú zodpovednosť
 • školia nových zamestnancov a riešia HR otázky, motivujú a zaoberajú sa feedbackom
 • implementujú a vymýšľajú novinky a inovácie, ktoré spravia ich predajňu tým najlepším Lidlom zo všetkých

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK