Lean Star­tup Machi­ne: Vie­deň si na rade!

TS The Lean Startup Machine / 16. marca 2015 / Tools a produktivita

Lean Star­tup Machi­ne zasia­hol dopo­siaľ všet­ky význam­né kon­ti­nen­ty po celom sve­te a prá­ve pre­to je na čase zasiah­nuť aj Vie­deň. Spon­zo­rom toh­to 3-dňo­vé­ho works­ho­pu, kto­rý otria­sol celým sve­tom, je ten­to krát rakús­ky Mic­ro­soft.

 

Dôvodom číslo 1 prečo startupy krachujú je vytvorenie produktu, ktorý nikto nechce. The Lean Startup napomáha podnikateľom vyhnúť sa takýmto nebezpečenstvám a zároveň pomáha vytvoriť produkty, ktoré zákazníci skutočné chcú a sú ochotní si ich aj kúpiť.

 

The Lean Startup je o metodike a smerovaní, ktoré vytvoril svetovo-preslávený Eric Ries. Metodika má podnikateľom šetriť ich čas a peniaze, ktoré by mohli inak využiť. 

Lean Startup Machine je intenzívny 3-dňový workshop, počas ktorého podnikatelia a inovátori používajú princípy Lean Startup na overenie nových produktov a služieb.

 

 

 

The Lean Startup Machine bude prebiehať vo Viedni počas 8. - 10. mája (víkend). Miestní inovátori majú možnosť vyskúšať si na svojich nápadoch princípy a metódy, ktoré boli použité na produktoch ako Dropbox, Airbnb a Zappos.

 

Účastníci sa budú zúčastňovať na veľmi intenzívnom procese, ktorý ich posunie k novým limitom alebo rozbije niektoré mylné pohľady na ich produkty. Účastníci budú trénovaní v tom, ako aplikovať metodiku lokálnymi VC, angel investormi, úspešnými podnikateľmi, produktovými manažérmi spoločností a taktiež tímom Lean Startup-u.

Vítaní sú účastníci z rôznych oblastí ako napr. sérioví podnikatelia, študenti, dizajnéri, či startupoví inovátori.

 

POZOR! 

Iba najbližšie 2 týždne máte šancu zúčastniť sa na súťaži o voľné vstupenky. LSM odmení výhercu dvomi voľnými vstupenkami. Tak nepremeškajte svoju príležitosť! Pre viac informácií KLIKNITE SEM a staňte sa jedným z prvých tímov, ktorý sa bude môcť pochváliť, že sa zúčastnil tohto celosvetového workshopu.

 

Pridať komentár (0)