Learn2Code pre deti

  • Pomôžte zriadiť záujmové programátorské krúžky pre deti (žiakov ZŠ a osemročných gymnázií) vo veku 8-12 rokov.
3a90aaace2d1dd2ecbfbf9440562332b
  • Pomôžte zriadiť záujmové programátorské krúžky pre deti (žiakov ZŠ a osemročných gymnázií) vo veku 8-12 rokov.

Cieľom krúžku je naučiť deti hravou formou logicky a algoritmicky premýšľať prostredníctvom vizuálnych programátorských online nástrojov, čo neskôr využijú pri vývoji vlastných webových a mobilných aplikácií v konkrétnych programovacích jazykoch. Vzdelávací krúžok bude zameraný na tvorbu vlastných mini-projektov, grafiky, animácií a hier v programovacom jazyku Scratch a v ďalších populárnych edukatívnych nástrojoch. Chceme sprístupniť všetky materiály učiteľom informatiky a rozšíriť tak krúžok programovania na základné školy.

12357205_530546573780133_2171050218696342220_o

 

Všetko okolo nás závisí od technológií, ktoré sa dostali do každej sféry života. Na trhu práce je dlhodobý nedostatok kvalifikovaných odborníkov v IT oblasti a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj naďalej. Aj keď sú školy vybavené počítačovými učebňami, učí sa v nich prevažne užívateľská informatika a naše školstvo neponúka alternatívu pre žiakov ako sa naučiť programovať webové stránky, webové alebo mobilné aplikácie.

Prostredníctvom Learn2Code chceme ponúknuť školám riešenie, ktoré im umožní rozšíriť svoju výučbu o najmodernejšie IT technológie a dať deťom možnosť tvoriť vlastné projekty alebo sa lepšie v budúcnosti uplatniť na trhu práce. Naše riešenie vytvára ideálne podmienky na implementáciu výučby programovania pre ktorúkoľvek školu, bez dodatočných nákladov.

12365959_530546633780127_7657265970636294865_o

 

Programátorský krúžok Learn2Code pre deti je určený pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií vo veku od 8 do 12 rokov. Každý vzdelávací modul je plánovaný na 12 týždňov, kde výučba prebieha 1-krát do týžňa po 90 minút. Vzdelávanie prebieha hravou formou, na základe tvorby jednoduchý hier. Na každú hodinu je definovaný výsledok, ktorý má žiak dosiahnuť. Splnenie cieľa motivuje žiakov k ďalším zložitejším úlohám.

Žiaci budú vytvárať vlastné animácie, grafiku a jednoduché hry, na týchto praktických príkladoch si osvoja základy programovnia a predovšetkým algoritmického a logického myslenia. Žiaci budú pracovať aj na spoločných zadaniach a osvoja si tak aj koncepty ako práca v tíme, komunikácia a rozdeľovanie úloh. Výstupom z programátorského krúžku budú ich vlastné projekty, ktoré je možné odprezentovať.

12366105_530546720446785_537519523900745217_o

 

S projektom plánujeme osloviť viac ako 2000 základných škôl na Slovensku, ktoré navštevuje cez 400 tis. žiakov. Darcov plánujeme oslovovať emailom a telefonicky s cieľom dohodnutia osobného stretnutia, na ktorom bližšie odprezentujeme projekt Learn2Code pre deti. Pre získanie darcov plánujeme vytvoriť samostatnú mikro-webstránku, na ktorej bude odprezentovaný projekt a jeho prínos pre budúcu generáciu a na čo budú použité vyzbierané finančné prostriedky.Kampane budú online a offline, plánujeme vydať niekoľko správ o dôležitosti programovania a rozvíjania logického a algoritmického myslenia už v takom mladom veku a aké benefity pre Slovensko z toho budú plynúť.

Do kampane zapojíme aj rodičov detí, ktoré budú potenciálne navštevovať programátorské krúžky, budú môcť darovať finančné prostriedky a prispieť tak k lepšej budúcnosti svojich detí. Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebné spraviť vzdelávanie dostupné aj pre bežné rodiny a zároveň pokryť náklady na organizáciu kurzov. Medzi hlavnými partnermi krúžkov chceme mať maximálne 5 firiem, ktorých hodnota podpory je najvyššia. Týmto partnerom ponúkneme zodpovedajúce benefity. Ako formu finančnej podpory chceme využiť aj darovanie 2% z daní, ktoré sme oprávnení prijímať na Slovensku.

12374834_530546617113462_5297459924762865522_o

 

Ciele projektu:

1. Naučiť žiakov základy programovania a algoritmického myslenia, na ktoré môžu nadviazať vytváraním vlastných projektov.

2. Motivovať v skorom veku žiakov k záujmu o informatiku a neskoršie štúdium v tejto oblasti.

3. Z dlhodobého hľadiska priniesť na trh práce novú kvalifikovnú silu, ktorá bude mať predpoklady pracovať v oblasti IT.

 

Podpor kampaň Learn2Code na tomto odkaze a pomôž dostať programovanie do našich škôl!

 

Zdroj: dobrakrajina.sk, nadaciapontis.sk, learn2code facebook fan-page

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech