Li-Fi prvý krát otes­to­va­né v reál­nom pro­stre­dí. Je 100 krát rých­lej­šie ako Wi-Fi

Rudolf Nečas / 28. novembra 2015 / Tools a produktivita

O Li-Fi — bez­drô­to­vej tech­no­ló­gií, kto­rá pre­ná­ša dáta pomo­cou vidi­teľ­né­ho svet­la bude­me ešte veľa počuť. Ten­to rok ved­ci pomo­cou Li-Fi v labo­ra­tó­riu dosiah­li rých­losť 224 giga­bi­tov za sekun­du a pred pár dňa­mi túto tech­no­ló­giu odskú­ša­li v reál­nom pro­stre­dí.

 

Prvé skúšky prebehli v kanceláriách a priemyselných prostrediach v Tallinne, Estónsku a dosiahnutá rýchlosť prenosu dát bola 1 GB za sekundu - to je 100 krát rýchlejšie ako súčasná priemerná rýchlosť Wi-Fi!

 

 

„Robíme niekoľko pilotných projektov v rôznych priemyselných odvetviach, kde môžeme využiť technológiu VLC (visible light communication),“ povedal pre IBTimes UK Deepak Solanki, CEO estónskej tech spoločnosti Velmenni.

„V súčasnej dobe sme navrhli smart riešenie osvetlenia pre priemyselné prostredie, kde je dátová komunikácia vykonáva prostredníctvom svetla. Robíme tiež pilotný projekt so súkromným klientom, kde zriaďujeme siete Li-Fi pre prístup k Internetu v kancelárskom prostredí.“

Li-Fi bolo vynájdené Haraldom Haasom z univerzity v Edinburghu, Škótsku v roku 2011, kde prvýkrát demonštroval, že cez blikajúce svetlo z jedinej LED diódy mohol prenášať oveľa viac dát než mobilný vysielač. Spomeň si na laboratórny záznam - 224 Gb za sekundu - to je 18 1,5GB filmov stiahnutých každú sekundu.

 

 

Technológia využíva komunikáciu pomocou viditeľného svetla (VLC), pri ktorej sa používa viditeľné svetlo medzi 400 a 800 terahertzmi (THz). Funguje v podstate ako neuveriteľne pokročilá forma Morseovej abecedy - rovnako ako zapínanie a vypínanie baterky podľa určitého vzoru môže odovzdávať tajnú správu, blikanie LED diódy možno použiť na zápis a prenos vecí v binárnom kóde pri extrémnych rýchlostiach.

A ak si myslíš, že by si sa zo všetkého toho blikania v kancelárskom prostredí zbláznil, neboj sa – hovoríme o LED diódach, ktoré je možné zapínať a vypínať rýchlosťou nepostrehnuteľnou voľným okom.

 

 

Výhodou Li-Fi oproti pripojeniu na internet cez Wi-Fi, okrem potenciálne oveľa vyššej rýchlosti, je aj to, že svetlo nemôže prejsť cez steny, vďaka čomu je oveľa bezpečnejšie, a ako Anthony Cuthbertson poukázal pre IBTimes UK, tiež to znamená, že medzi zariadeniami bude menej rušenia.

Cuthbertson povedal, že Li-Fi v nasledujúcich desaťročiach zrejme nenahradí Wi-Fi pripojenie, ale tieto dve technológie môžu byť použité spoločne s cieľom dosiahnuť efektívnejšie a bezpečnejšie siete.

Ak sa aplikácie, ako tá  vo Velmenni, Estónsku osvedčia, mohli by sme dosiahnuť sna, ktorý Haas načrtol v jeho reči z TED 2011 – každý by získal prístupu k internetu prostredníctvom LED žiaroviek vo svojom dome.

 

Zdroj: sciencealert.com
Pridať komentár (0)