Miliardové investície do českých vysokých škôl, z ktorých benefitujú aj Slováci

  • České univerzity plánujú do rekonštrukcií kampusov a budov fakúlt investovať miliardy korún
  • Najväčšie plány má Karlova univerzita, ktorá do obnovy investuje v prepočte viac ako 33 miliónov eur
  • Slovenským študentom bývalý premiér sľúbil zatiaľ podporu 10 miliónov
lekarska_fakulta-kampus
muni.cz
  • České univerzity plánujú do rekonštrukcií kampusov a budov fakúlt investovať miliardy korún
  • Najväčšie plány má Karlova univerzita, ktorá do obnovy investuje v prepočte viac ako 33 miliónov eur
  • Slovenským študentom bývalý premiér sľúbil zatiaľ podporu 10 miliónov

V mi­nu­lom roku v Čes­kej re­pub­like podľa úda­jov šta­tis­tic­kého úradu štu­do­valo viac než 43 600 za­hra­nič­ných štu­den­tov a zhruba po­lo­vicu z nich tvo­rili Slo­váci (celý článok si prečítaš TU). Aj tí si už onedlho budú môcť vychutnať množstvo zmien, ktoré české univerzity plánujú. Do svojich areálov investujú miliardy českých korún. Najväčšia zmena čaká Karlovu univerzitu, ktorá rozšíri svoj univerzitný areál v pražských Jinoniciach (približne 43,47 miliónov eur) a investuje aj do dokončenia minikampusu Lekárskej fakulty v Plzni (viac ako 33 miliónov eur).

Podľa informácií ihned.cz plánujú v nasledujúcich rokoch do rekonštrukcií priestorov investovať takmer všetky verejné vysoké školy v Česku. Zmeny sa budú týkať nie len spomínanej Karlovej Univerzity, ale aj Masarykovej univerzity, ktorá do výstavby simulačného centra v brnenských Bohuniciach vloží 20,35 milióna eur a dobuduje aj centrum pre Fakultu informatiky za takmer 19 miliónov eur. Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne zrekonštruuje súčasné priestory technologickej fakulty za 3,16 milióna eur a prispeje aj na obnovu jedného z internátov (v prepočte 2,96 milióna eur).

Ďalšie a ďalšie milióny investujú aj Západočeská univerzita (cca 11 miliónov eur), Univerzita Hradec Králové (cca 26 miliónov eur) alebo Česká zemědelská univerzita (v prepočte cca 23,2 miliónov eur).

Odkiaľ budú mať na tieto obrovské prestavby univerzity peniaze? Akademici vlani po požadovanom zvýšení získali na svoje vysoké školy v prepočte približne 948,5 miliónov eur a zatiaľ čo mnohé si za prerábky zaplatia z vlastného vrecka, stále kľúčovú rolu zohrávajú aj dotácie.

Atraktivite na štúdiu v Česku nahráva aj fakt, že zatiaľ čo na Slovensku bývalý premiér študentom prisľúbil 10 miliónov na havarijné stavy (viac TU), u nášho západného suseda sa rozmohol trend súkromných internátov (viac si prečítaš TU).

Zdroj: ihned.cz

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK