Stop týraným hospodárskym zvieratám. V Bratislave vznikla výnimočná iniciatíva

  • Sloboda zvierat predstavila svoj prvý útulok pre hospodárske zvieratá
  • Bude sa nachádzať na Poliankach a už má svojich prvých nájomníkov
  • Aj týmto projektom chce organizácia poukázať na dôležitosť ochrany týchto zvierat
1577262365_a8adff5595_o
flickr.com
  • Sloboda zvierat predstavila svoj prvý útulok pre hospodárske zvieratá
  • Bude sa nachádzať na Poliankach a už má svojich prvých nájomníkov
  • Aj týmto projektom chce organizácia poukázať na dôležitosť ochrany týchto zvierat

Často počuješ o útulkoch pre psy či mačky, ako často si však počul o útulku pre týrané hospodárske zvieratá? Nie je predsa samozrejmé, že o všetky je postarané príkladne. Práve preto Sloboda zvierat v našom hlavnom meste vytvorila nový priestor, o ktorom dala pred pár dňami svetu vedieť prostredníctvom svojho Facebooku:

„V bratislavskom útulku na Poliankach práve dokončujeme stavbu výbehu pre hospodárske zvieratá. Bude slúžiť ako dočasné útočisko pre týrané či zanedbávané zvieratá, kým pre ne nenájdeme plnohodnotný domov. Na Slovensku máme dlhodobo problém s umiestnením hospodárskych zvierat odobratých zo zlých podmienok, zabehnutá záchranná stanica tu veľmi chýba. Naša spoločnosť je na hospodárskych zvieratách závislá dlhé roky, no nášho súcitu sa im často nedostáva. Touto cestou chceme dať aspoň niektorým druhú šancu. Prvými obyvateľmi výbehu budú dvaja zachránení capkovia.“

Od 1. septembra už zviera na Slovensku vďaka novej schválenej legislatíve nebude vecou. Vďaka novele zákona o veterinárnej starostlivosti, si bude možné viac posvietiť na množiteľov, psy bude nutné čipovať, v cirkuse viac neuvidíme vystupovať divo žijúce zvieratá, po­sil­nia sa prá­vo­moci ve­te­ri­nár­nych in­špek­to­rov, ktorí budú mať v prí­pade po­doz­re­nia z tý­ra­nia právo vstú­piť na po­ze­mok aj bez prí­tom­nosti po­lí­cie a za tý­ra­nie zvie­raťa sa bude po­va­žo­vať aj to, keď zviera ne­zom­rie hneď, ale kvôli sil­nej bo­lesti a jej ná­sled­kom bude ne­vy­hnutná jeho euta­ná­zia (viac si prečítaš TU).

Zdroj: Facebook/Sloboda zvierat

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech