VšZP spúšťa novú službu, pri ktorej reálne nebudeš musieť ísť na vyšetrenie k lekárovi osobne

  • Projekt bude bežať od 1. júla 2018
  • Plánuje sa doň zapojiť asi 150 všeobecných lekárov zo ZVLD SR
  • Elektronická konzultácie lekárom VšZP preplatí
hush-naidoo-535092-unsplash
Unsplash
  • Projekt bude bežať od 1. júla 2018
  • Plánuje sa doň zapojiť asi 150 všeobecných lekárov zo ZVLD SR
  • Elektronická konzultácie lekárom VšZP preplatí

Všeobecná zdravotná poisťovňa plánuje od júla testovať svoju verziu diaľkovej komunikácie medzi pacientom a lekárom. Očakávania sú veľké a predpokladá sa efektívnejšie využitie času lekárov aj pacientov a prázdnejšie čakárne.

„Všeobecní lekári sú preťažení denným priemerom 40 – 80 pacientov, čo predstavuje riziko zníženia kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti a subjektívnej spokojnosti pacientov. Množstvo informácií, ktoré sú v súčasnosti poskytované v ambulancii, je možné získať efektívnejšou formou, pomocou telemedicínskych služieb. Práve tento nový spôsob pomocou mobilnej aplikácie to umožňuje naplniť,“ vysvetľuje popud na vytvorenie tejto služby na webovej stránke VšZP  1. podpredseda Správnej rady ZVLD SR MUDr. Ján Hencel MSc.

Samotná konzultácia medzi pacientom a jeho všeobecným lekárom bude prebiehať cez mobilnú alebo webovú aplikáciu, ktorá bude poskytne online čet a zároveň bude podporovať funkciu zdieľania obrázkov a dokumentov. Lekár sa vyjadri do 24 hodín v rámci pracovných dní od zaslania žiadosti od pacienta. Komunikácia samotná je chránená heslom a samozrejme spĺňa všetky ochranné náležitosti a bezpečnostné opatrenia.

Zobraziť celú galériu (1)
zdroj: Negativespace

Benefity projektu na webovej stránke VšZP vysvetlil aj generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan:  „Elektronické služby v zdravotníctve sú nevyhnutným trendom, ktorý pomáha zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, produktivitu poskytovateľov, zlepšuje dostupnosť služieb, a tiež šetrí značné finančné prostriedky na strane pacienta ako aj lekára a poisťovne.“

Služby ktoré poskytujú súkromne poisťovne

Súkromné poisťovne už svoje verzie tejto služby poskytujú, avšak mierne sa líšia. Dôvera poskytuje svojim poistencom dve možnosti ako konzultovať svoj zdravotný stav na diaľku DôveraLinka24 a DôveraGenio. Dôveralinka ponúka konzultácie cez telefón s lekárom, ktorá je k dispozícií 24 hodín denne, 7 dni v týždni. Klient sa identifikuje cez telefón lekárovi a poskytne mu súhlas na spracovanie osobných údajov a následne s ním konzultuje svoj problém.

DôverGenio je služba zameraná na pomoc klientovi pri samodiagnóze, ktorá využíva umelú inteligenciu. Klient zadá svoje príznaky a aplikácia následne vyhodnotí ich akútnosť a na základe naliehavosti odporučí ďalší postup.

Podobnú službu s názvom Domáci doktor ponúka aj zdravotní poisťovňa Union. Jedná sa o webovú aplikáciu, ktorá je plne anonymná a dostupná pre všetkých. Na začiatku klient vyplní svoje pohlavie a vek a taktiež určí problematickú časť tela. Domáci doktor za pomoci systému otázok, na ktoré sa odpovedá áno/nie sa pokúsi zistiť, o aký problém sa môže jednať.

Zdroj: VŠPZ, UNION, Dôvera

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech