Výsledky analýzy ukázali, že mladí majú na Slovensku chuť podnikať, no žien je stále málo

  • Slovak Business Agency zverejnila analýzu rodového a vekového zloženia podnikateľov Slovenska za rok 2016
  • Počet nových žien v biznise u nás tri roky po sebe klesal, no v posledných rokoch prichádza mierny nárast
  • Podľa európskych štatistík sa Slovensko dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s podpriemernou podnikateľskou aktivitou žien
  • Celkový počet podnikateľov vo veku menej ako 30 rokov medziročne vzrástol
dane-deaner-272368
unsplash.com
  • Slovak Business Agency zverejnila analýzu rodového a vekového zloženia podnikateľov Slovenska za rok 2016
  • Počet nových žien v biznise u nás tri roky po sebe klesal, no v posledných rokoch prichádza mierny nárast
  • Podľa európskych štatistík sa Slovensko dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s podpriemernou podnikateľskou aktivitou žien
  • Celkový počet podnikateľov vo veku menej ako 30 rokov medziročne vzrástol

Slovak Business Agency vo svojej rozsiahlej analýze rodového a vekového zloženia fyzických osôb podnikateľov v roku 2016 ponúka množstvo zaujímavých výsledkov štatistík a informácií hodných zamyslenia. Opiera sa o výsledky Eurostatu a Štatistického úradu. Celkový počet aktívnych podnikateľov konečne zaznamenal medziročný nárast o 2,5 %, čo je po prvýkrát od roku 2008. Najviac podnikáme v oblasti obchodu, v tesnom závese je stavebníctvo.

V rebríčku podielu žien na celkovom počte podnikateľov v našej krajine sa oproti ostatným krajinám Európskej únie držíme až v druhej polovici. Zatiaľ čo na Slovensku je to „len“ 30,6 %, za nami okrem Slovinska, Malty či Rumunska prekvapivo pokryvkáva aj Švédsko, Dánsko, Írsko a Taliansko. Približujeme sa tak európskemu priemeru 32,3 % a na tých najvyšších miestach je Lotyšsko, Litva, Luxembursko a Portugalsko. „Podľa výsledkov prieskumu (Globálny monitor podnikania) každá druhá žena považuje podnikanie za vhodnú voľbu kariéry.“

Analýza SBA ukazuje aj ďalšie zaujímavé zistenia. A to napríklad, že každá piata žena vníma vhodné príležitosti na podnikanie vo svojom okolí, sebavedomie podnikateľských schopností u žien v roku 2016 pokleslo, medziročne sa znížilo aj percento žien, ktoré sa snažia začať s novým podnikaním a až viac než 44 % žien vstupovalo do podnikateľskej sféry len z nutnosti. Podnikateľky si v roku 2016 na Slovenku najčastejšie vyberali slobodné povolanie – 52,3 %, potom živnosť – 27,5 % a formu samostatne hospodáriacich roľníkov – 26,5 %.

Relatívne pozitívne výsledky prinášajú merania začínajúcich, mladých podnikateľov: „V medziročnom porovnaní sa zvýšilo zastúpenie mladých v rámci všetkých právnych foriem, pričom najvýraznejšie u samostatne hospodáriacich roľníkov.“ Celkový počet podnikateľov vo veku menej ako 30 rokov medziročne vzrástol takmer o jedno percento a preskočili sme tak rok 2012 a nasledujúce roky s klesajúcim záujmom. A na záver už len jeden fakt: „Pre rodové zloženie mladých podnikateľov je taktiež charakteristické dominantné zastúpenie mužov.

Muži tvoria viac ako tri štvrtiny (76,3 %) z celkového počtu fyzických osôb – podnikateľov vo veku menej ako 30 rokov a ženy predstavujú 23,7 % podiel, čo je však o 5,1 percentuálneho bodu menej ako u fyzických osôb – podnikateľov spolu.“

Zdroj: SBA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK