Zabudni na röntgen. Nová technológia umožňuje vidieť ľudské telo cez stenu

  • Novinka umožňuje sledovať ľudské telo cez stenu
  • Využíva na to rádiofrekvenčné (RF) vlny
  • Primárnym cieľom je využitie tejto technológie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
Jason Dorfman / MIT CSAIL
  • Novinka umožňuje sledovať ľudské telo cez stenu
  • Využíva na to rádiofrekvenčné (RF) vlny
  • Primárnym cieľom je využitie tejto technológie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Hoci sme dlho zvyknutí na to, že lekár nás v prípade potreby pošle na röntgen, vyzerá to tak, že táto technológia bude mať zaujímavú konkurenciu. Massachusettský technologický inštitút, konkrétne jeho Laboratórium pre informatiku a umelú inteligenciu, vytvorilo systém, vďaka ktorému je možné pozorovať ľudské telo cez stenu. Neobmedzuje sa pritom na konkrétnu polohu, čiže je úplne jedno, či budeš chodiť, sedieť, alebo jednoducho len stáť.

Technológia využíva rádiofrekvenčné vlny a výsledkom je vytvorenie „paličkového“ skeletu, ktorý bol nazvaný „RF-Pose“. Človek je tu vizualizovaný tak, aby sa ukázali jednotlivé telové body, ako sú kolená alebo ramená.

Tím vedcov sa rozhodol využívať túto technológiu primárne v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Umožní to pasívne sledovanie subjektu vo vnútri miestnosti bez použitia kamier alebo akýchkoľvek iných zásahov.

„Všetky údaje, ktoré sa podarilo nášmu tímu zhromaždiť, sa získali so súhlasom subjektov, sú anonymné a zašifrované v prospech ochrany súkromia,“ uviedol tím vedcov. „V prípade reálneho budúceho využívania tejto technológie, plánujeme zaviesť mechanizmus súhlasu, pri ktorom osoba, ktorej sa zariadenie implementuje, bude musieť urobiť špecifické pohyby, aby došlo k samotnému monitorovaniu prostredia.“

Vedci vytvorili neurónovú sieť stroja pustením videa človeka, ktorý kráčal vedľa rádiofrekvenčného rušenia, ktoré vyrobili popritom ako sa pohyboval. Následne naučili sieť rovnakým pohybom úplne automaticky. Keďže RF signály sú všade okolo nás, bolo jednoduchšie použiť túto technológiu snímania. Zaujímavosťou tiež je, že tento systém nebol školený na to, aby dokázal vidieť aj cez steny. Stalo sa tak akýmsi zovšeobecnením existujúcich vedomostí.

Zdroj: techcrunch.com, wired.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech