Ľudia s touto vlastnosťou zvládajú lockdown najhoršie. Je to pre nich doslova peklo

  • Niektorým ľuďom lockdown vôbec neprekáža, iní ho zas nedokážu vydržať
  • Existuje však skupina ľudí, pre ktorú je hotovým peklom
lockdown
Pexels/Anna Shvets | Pexels/Ivan Samkov
  • Niektorým ľuďom lockdown vôbec neprekáža, iní ho zas nedokážu vydržať
  • Existuje však skupina ľudí, pre ktorú je hotovým peklom

Svet, v ktorom žijeme, sa za posledné mesiace neuveriteľne zmenil. Museli sme sa vzdať cestovania, keď je to čo i len trochu možné, pracujeme z domu, a pre ochranu seba i svojich najbližších sa máme s druhými ľuďmi stretávať čo najmenej. 

K tomu všetkému sa ešte vo väčšine krajín pridal lockdown, a stali sme sa svedkami skokového nárastu ľudí, ktorí začali trpieť depresiami či úzkosťami. Ako je teda možné, že zatiaľ čo niektorým tieto zmeny nič nerobia, iní končia v depresiách?

Vedci sa na to pozreli bližšie

To, ako rozdielne jednotliví ľudia zvládajú túto situáciu, samozrejme neuniklo ani oku vedeckých pracovníkov. Portál Science Alert informuje, že sa preto pozreli bližšie na to, aký typ osobnosti zvláda lockdown najhoršie, v dôsledku čoho potom títo ľudia najčastejšie porušujú príkazy, nariadenia či odporúčania vydané v súvislosti so svetovou pandémiou koronavírusu.

Čísla nakazených neklesajú ako sa očakávalo. Matovič naznačuje tvrdý lockdown

Medzinárodný tím psychológov sa preto rozhodol analyzovať odpovede jednotlivých respondetov z až 55 svetových krajín. Hlavným autorom tejto štúdie bol výskumník a psychológ Friedrich Götz z University of Cambridge, a výskumu sa zúčastnilo celkovo 101 000 respondentov. 

zdroj: Photo by Ivan Samkov from Pexels

Pri vyhodnocovaní ich odpovedí brali výskumníci do úvahy, samozrejme, aj to, nakoľko prísne sú opatrenia v tej ktorej krajine – teda napríklad či došlo k zatvoreniu škôl, k presunu zamestnancov do home office-ov, k zrušeniu verejných podujatí, pozastaveniu hromadnej dopravy, k obmedzeniu stretávania sa s ľuďmi či k obmedzeniu možnosti cestovania. 

Odpovede jednotlivých typov osobností sa líšili

Otázky, na ktoré respondenti odpovedali, hodnotili aj typ ich osobnosti na základe tzv. Big Five modelu, ktorý sa v psychológii používa na popísanie osobnosti človeka. Hodnotí mieru neurotizmu, extraverzie, otvorenosti, prívetivosti a svedomitosti. 

Vedcom sa podarilo zistiť, že ľudia s vyššou mierou otvorenosti, prívetivosti a svedomitosti akceptovali a dodržiavali stanovené pravidlá, zatiaľ čo ľudia s vyššou mierou neurotizmu a extraverzie s tým mali značné problémy.

Ako znášaš lockdown ty?

Ako sa na webe Cambridge University vyjadril aj samotný autor štúdie, Friedrich Götz: „Extroverti sú veľmi spoločenskí, a je pre nich preto obzvlášť ťažké zotrvávať doma, a nestretávať sa s inými ľuďmi.”

Ukázalo sa teda, že práve extroverti zvládajú aktuálnu situáciu najhoršie. V týchto mesiacoch je preto dôležitejšie než kedykoľvek predtým dbať aj o svoje mentálne zdravie a nepodceňovať ho.

Zdroje: doi.apa.org, cam.ac.uk, sciencealert.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech