Ľudia sú geniál­ni bláz­ni

Martin Kráľ / 12. mája 2015 / Tools a produktivita

Mož­no meno Yves Ros­sy nepoz­ná­te, no je veľ­ká prav­de­po­dob­nosť, že ste ho už nie­ke­dy vide­li. Je jed­ným z mála ľudí, kto­rý doká­že s jet­pac­kom lie­tať ako stí­hač­ka.

 

Vychnutnajte si dych vyražajúce video, v ktorom každá sekunda stojí absolútne za to! Mimochodom, rýchlosť ktorou si Yves poletuje je ohromných 120 míl za hodinu.

 

 

zdroj: youtube, theverge

Pridať komentár (0)